Kurt Bittel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

BITTEL, Kurt (1907 – 30 Ocak 1991 )

Alman arkeolog. Hitit arkeolojisi konusunda günümüzün en önde gelen bilim adamıdır.
Heidenheim’de doğdu. Tübingen Üniversitesi’ni bitirdi, 1930’da Marburg Üniversitesi’nde doktora yaptı. Aynı yıl Frankfurt’taki Römisch-Germanische Kommission’da (Roma-Cermen Kurulu) çalışmaya başladı. 1931-1933 arasında Kahire’deki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde görev yaptı. Mısır ve Anadolu’da kazılara katıldı. 1938-1944 arasında İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nü yönetti. 1946’dan 1953’e değin Tübingen Üniversitesi’nde ders verdi. 1951’den başlayarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yeni kurulan Prehistorya Bölümü’nde eğitime katıldı. 1954’te yeniden İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün başına getirildi. 1960’ta Alman Arkeoloji Enstitüleri’nin Berlin’deki merkezinin başkanlığına atandı. 1972’de emekli oldu. Tübingen Universitesi’nde emeritus olarak eğitim etkinliğini sürdürmektedir.
Meslek yaşamı boyunca Londra’daki British Academy, Cambridge’deki Prehistoric Society, Dublin’deki Royal Irish Academy, Türk Tarih Kurumu, Bulgar Arkeoloji Enstitüsü, Archaeological Institute of America gibi kurumlarm üyeliğine seçildi.

Almanya ve Mısır’daki araştırmalarıyla tarihöncesi konusunda uzmanlaştı. Orta Anadolu’daki tarihöncesi kültürlerin sıralanmasında düzeltmeler yaparak sağlıklı sonuçların elde edilmesine katkıda bulundu.

Anadolu’da Çorum yakınındaki Boğazköy’de 20. yy başlarında yapılan kazılarda Hititler’in başkenti Hattuşa’ya ait anıtsal yapılar bulunmuştu. Bittel bu yapıların hangi kültür yerleşmelerine tarihlenebileceğini saptamak amacıyla 1931’de burada yeniden kazıya girişti. Kentteki en uzun süreli yerleşmenin Büyükkale olduğunu tahmin ettiği için araştırmalara burada başladı. Tahmininin doğruluğu hemen belli oldu, daha ilk kazı çukurunda Hititler’in binlerce pişmiş toprak tabletten oluşan devlet arşivi bulunmuştu. Böyle yazılı kaynakların ele geçmesinin önemi, kazının günümüze değin sürdürülmesini de sağladı.