Tarihi Şahsiyetler

Kraliçe Min Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MİN (1854-1895)

Kore kraliçesi. Yönetimi sırasında Japonya ve Çin, Kore’de denetimi ele geçirmek için yoğun bir rekabet içine girmişlerdir.

Yoju’da doğdu, Ekim 1895’te Seul’de öldü. Asıl adı Myongsong Hvanghu’dur. Bir hükümet görevlisinin kızıydı. Dokuz yaşındayken annesi ve babası ölünce onu koruması altına alan akrabalarının yanında büyüdü. 1866’da Kore Kralı Kojong (1852-1919) ile evlendirildi.

Kralın yaşının küçük olması nedeniyle babası Hungson Taewon-gun naip olarak ülkeyi yönetmekte ve dışa kapalı bir siyaset izlemekteydi. Kraliçe Min, bir süre sonra kendi ailesinden kişileri iktidarın kilit noktalarına getirerek Taewon-gun yönetimine muhalefet etmeye başladı. Taewon-gun’un, 1873’te iktidarı oğlu Kojong’a bırakmasından sonra da kralın zayıf ve etkisiz oluşu nedeniyle yönetim, fiilen kraliçe Min’in ve ailesinin eline geçti. Bu yıllarda Hem Japonya, hem Çin Kore’yi denetimleri altına alabilmek için birbirle-riyle rekabet içindeydiler. Bu ülkelerden gelen baskılar sonucu Kore 1876’da Japonya’yla, ardından da Çin’le onlara çeşitli ticari ayrıcalıklar tanıyan antlaşmaları imzalamak zorunda kaldı. Bunu, diğer Batılı ülkelerle yapılan ticaret antlaşmaları izledi.

Bu dönemde Kore’de kraliçe Min ve ailesinin içinde yer aldığı ve Çin’i destekleyen muhafazakâr güçlerle, Japonya’nın Meiji dönemi dışa açılma ve çağdaşlaşma siyasetinden yana olan “İlericiler” arasındaki mücadele şidddedendi. Kim Ok-kyun önderliğindeki “İlericiler” 1884’te bir hükümet darbesiyle yönetimi ele geçirdiler ve Min ailesini iktidardan uzaklaştırdılar. Ancak, Çin’in üç gün sonraki müdahalesi ile Min ailesi yeniden iktidara geçti. Bu olayın ardından Çin ve Japonya arasında 1885’te yapılan bir antlaşmayla iki ülkenin Kore’ye birbirlerinden habersiz asker göndermemeleri karara bağlandı.

Artan hükümet harcamalarını karşılamak için konulan ağır vergiler altında ezilen köylüler 1860’ta ortaya çıkan Tonghak adlı dinsel akım çevresinde birleştiler. 1894’teki Tonghak Ayaklanması bastırıla-mayınca, hükümetin çağrısı üzerine Çinli askerler ülkeye girdi. Bunun 1885 antlaşmasına aykırı olduğunu öne süren Japonlar’ın da Kore’ye asker göndermelerinin ardından 1894 Çin-Japon Savaşı başladı. Japonya’nın zaferiyle sona eren savaşın ardından 1895’te imzalanan Şimonoseki Antlaşması’yla iki ülke de Kore’nin bağımsızlığını tanıdı, ancak bu tarihten sonra Kore’de Japon etkisi arttı. Antlaşmadan birkaç ay sonra kraliçe Min Japon yanlılarının düzenlediği bir suikast sonucu öldürüldü. Bunun üzerine kral Kojong, Japonlar’a karşı Rusya’dan yardım istedi. Ancak Rusya’nın 1905 savaşında Japonya’ya yenilmesinden sonra Kore, Japonya’ya bağlı bir himaye bölgesi durumuna geldi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

İlgili Makaleler