Kral VI. Mithridates (Pontus) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

160

MİTRİDATES VI (İÖ 132-63)

Pontus kralı. Roma egemenliğine karşı başarılı savaşlar yapmıştır.

Sinop’ta ddğdu, Kırım’da Pantacapaeum’da (Kerç) öldü. Pontus Kralı V.Mitridates’in oğludur. Klasik Yunan eğitimi gördü. İÖ 121’de Pontus kralı oldu. Kırım’daki Yunan kentlerini kendisine bağladı. Bythinia (İzmit-Bursa yöresi) kralı III.Nicomedes ile, Batı Karadeniz’deki Paflagonya Krallığı’nı paylaşmak için bir antlaşma yaptı. İÖ 92’de Roma valisi olarak Kilikya’ya giden L.Cornelius Sulla, Kapadokya’daki Pontus yanlısı yönetimi düşürdü. Mitridates de İÖ 90’da Roma yanlısı Bythinia Kralı IV.Nicomedes’i tahtından indirmek istedi. Romalılar’dan destek gören Nicomedes, Pontus topraklarına saldırdı. Mitridates, İÖ 88’de Romalıiar’ı Anadolu’dan çıkarmak amacıyla savaşa girişti. Nicomedes ve Romalılar’ı yenilgiye uğrattı. Anadolu’ya egemen olan Mitridates, İÖ 87’de bir filo göndererek, Yunanistan’ın büyük bir bölümünü denetimi altına aldı. Sulla, Mitridates’in ilerlemesini durdurmak için Yunanistan’a gitti. Mitridates’in birlikleri, İÖ Mart 86’da, Chaeronea’da ve İÖ 85’te, Orchomenus’ta yenilgiye uğradılar. Roma’ya dönerek, konsül L.Cornelius Cinna ile çarpışmak isteyen Sulla, Mitridates’le bir antlaşma yaptı ve Mitridates Yunanistan’dan çekildi.

IV.Nicomedes’in Bythinia Krallığı’m Roma’ya miras olarak bırakmasını kabul etmeyen Mitridates, İÖ 74’te Romalılar’la yeniden çarpışmaya başladı. Konsül Aurelius Cotta’yı, Khalkedon’da (Kadıköy) yenilgiye uğrattı. Fakat diğer konsül L.Licinius Lucullus, Pontus topraklarına girerek önemli bir kent olan Amisus’u (Samsun) kuşattı. Mitridates, İÖ 72’de, Ermeni Kralı II.Tigranes’e sığınmak durumunda kaldı. Lucullus İÖ 70’e değin tüm Pontus kentlerini ele geçirdi. İÖ 69’da Ermeni topraklarına saldırdıysa da, askerlerinin İÖ 68’de ayaklanması üzerine başarılı olamadı. Mitridates de yeniden Pontus Krallığı’na egemen oldu. İÖ 66’da, Romalı komutan Pompelus karşısında yenilerek, İÖ 64’te Kırım’a geçti. Oğlu Pharnekes’in kendisine karşı ayaklanması üzerine intihar etti.

Roma’nın iç sorunlarından yararlanan Mitridates, Anadolu’daki Roma egemenliğine son vermek istemiş, Romalılar’a karşı Helenistik dünyanın savunuculuğunu yapmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi