Kral Naram-Sin Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

NARAM SIN ( ? -İÖ 2218)

Akad kralı. I.Sargon’un başlattığı genişleme politikasını sürdürmüştür.

Babil kaynaklarına göre, Akad Devleti’nin kurucusu I.Sargon’un (İÖ 2334-İÖ 2279) oğludur. İÖ 2254’te kardeşi Maniştusu’nun (İÖ 2269-İÖ 2254) yerine Akad kralı oldu. Naram-Sin döneminde Akad Devleti Güneydoğu Anadolu’dan Basra Körfezi’ne, Batı İran’dan Fırat’ın batısına dek uzanan topraklan kapsamaktaydı. Naram-Sin, Uruk, Umma ve Nippur gibi Sümer kentlerine de egemen oldu. Arabistan Yarımadası’nın Basra Körfezi’ndeki kıyılarını ele geçirdi. Bu seferden dönüşünde, Akad, Sümer ve Elam kentlerinin kendisine karşı ayaklandığını gördü. Güçlü bir orduya sahip olan Naram-Sin, bu ayaklanmayı bastırdı. Suriye’yi işgal ederek Akdeniz’e ulaştı.

Naram-Sin egemen olduğu toprakları Patesiler (yerel krallar) aracılığı ile yönetmekteydi. Sümer kentlerinden Lagas patesisi, Akad’a tahıl, canlı hayvan, balık gibi gıda maddelerinin yanı sıra, kıymetli madenler ve işçi göndermekle de yükümlüydü. Diğer Sümer kentlerinden Nippur ise, Naram-Sin’in yönetimi altında önemli bir dinsel merkez olma niteliğini korudu. Naram-Sin, Nippur’da Enlil (Yeryüzü Tanrısı), Sippar’da da Şaşmaş (Güneş Tanrısı) adına tapınaklar yaptırdı.

Naram-Sin’den kalan en tanınmış yapıt ise İran’ da Susa’da bulunan Zafer Steli’dir. Aslında Sippar’daki Şamaş tapınağına adanan bu stelde, Naram-Sin’in ordusuyla birlikte bir dağ halkına karşı kazandığı zafer betimlenmektedir. Naram-Sin’i betimleyen başka bir kabartma da Diyarbakır yakınlarında bulunmuş olup, Akad egemenliğinin bu bölgeye dek uzandığım göstermektedir.

Naram-Sin zamanında Akadlar en parlak dönemlerinden birini yaşamışlar, Sami kökenli Akad dili Mezopotamya’nın yaygın dillerinden olmuştur. Akad egemenliği altında olan Sümer kentleri ise varlıklarını ve kültürlerini sürdürmüşlerdir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi