Kral II. Montezuma Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

44

MONTEZUMA II (1466-1520)

Aztek imparatoru. Zamanında Meksika İspanyollar tarafından işgal edilmiştir.

Tenochtitlan’da (bugün Mexico City) doğdu, Haziran 1520’de aynı kentte öldü. Aztek İmparatoru
I.Montezuma’mn torunu ve imparator AxayacatPın oğludur. Din adamı olarak yetiştirildi. Amcası Ahuit-zoti’un ölümü üzerine 1502’de imparator oldu. Savaş tanrısı Huitzilopochtli’nin tapınağında rahip olması, imparatorluğa seçilmesini kolaylaştırdı. Tahta çıkışı çok sayıda savaş tutsağının kurban edilmesi ile kutlandı. Montezuma, kendisinden önceki imparatorların izlediği politikayı sürdürdü. Yeni topraklar ve kurban törenleri için tutsaklar ele geçirmek amacıyla seferler düzenledi. Bugünkü Honduras ve Nikaragua’ ya gönderilen Aztek orduları başarılı oldular. Önemli kabilelerden Tlaxcalanlar’ın imparatorluğa bağlanması amacıyla yaptığı sefer ise amacına ulaşamadı.

Montezuma, 1519’da, İspanyol komutan Hernando Cortes yönetimindeki bir birliğin Meksika kıyılarına çıktığını öğrendi. Bir kehanete dayanarak İspanyollar’m, Aztek tanrısı Quetzalcoatl’ın temsilcileri olduğunu zannetmekteydi. Cortes’e armağanlar göndererek bağlılığını bildirdi. Totanac ve Tlaxcalan yerlilerinin desteğini alan Cortes, 8 Kasım 1519’da başkent Tenochtitlan’a hemen hemen hiçbir direnmeyle karşılaşmaksızın girdi. Montezuma’yı rehin aldı. İspanyollar tüm Aztek hâzinelerine el koydular.

Küba’dan yeni gönderilen bir İspanyol donanmasını karşılamak üzere Cortes’in Tenochtitlan’dan ayrıldığı bir sırada,Aztekler, tanrıları Huitzilopochtli’ yle ilgili bir bayramı kutlamak istediler. Cortes’in yerine bıraktığı Alvarado, toplanan yerlilere saldırdı ve büyük bir katliam yaptı. Bu olay üzerine tüm Tenochtitlan halkı ayaklandı. Kente dönen Cortes, Axayacatl Sarayı’nda kuşatılmış olan İspanyol ve Tlaxcalanlar’a güçlükle ulaşabildi. Cortes’in ayaklanmayı durdurması ümidiyle serbest bıraktığı Montezu-ma’nın kardeşi Cuitlahuac, Aztekler’in önderliğini üstlendi. Kendisinden ayaklanan halkı yatıştırması istenen Montezuma ise ayaklanmacılarca taşlandı. Bir söylentiye göre, taşlanırken aldığı yaralar dolayısıyla, başka bir söylentiye göre de İspanyollar’ca öldürüldü. Aztekler, Tenochtitlan’dan ayrılmayı başaran Cortes’e önemli kayıplar verdirdiler.

Son Aztek imparatoru olan Montezuma, İspanyollar’ca Meksika’nın işgali sırasında bir araç olarak kullanılmıştır. Dinsel sistemini ancak sürekli savaşlarla ayakta tutabilen Aztek İmparatorluğu’nun dağılması, bir bölüm yerlinin İspanyollar’a katılmasıyla daha da kolaylaşmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi