Edebi Şahsiyetler

Korkut Boratav Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BORATAV, Korkut (1935)

Türk iktisatçı. Türkiye ekonomisine ilişkin özgün araştırmalarıyla tanınmıştır.

Konya’da doğdu. Halkbilimci Pertev Naili Boratav’ın oğludur. 1959’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinde (SBF) iktisat dalında lisansüstü öğrenime başladı. 1960’ta SBF’de kamu mâliyesi asistanı oldu. 1964’te “Kamu Mâliyesi ve Gelir Dağılımı:Kavramlar ve Metot Meseleleri” konulu doktora tezini verdi. O yıl Rockefeller Vakfı’nm bursuyla Cambridge Üniversitesinde iktisadi planlama alanında araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye gitti. Burada 1964-1966 arasında Maurice H.Dobb’la birlikte sosyalist planlama konusunda araştırmalar yaptı. 1966’da SBF’deki görevine döndü. Boratav SBF’de uluslararası iktisat, güncel iktisadi sorunlar, iktisadi büyüme kuramları, iktisadi planlama, tarımın yapısal analizi ve iktisat tarihi derslerini verdi.

1972’de “Sosyalist Planlamada Gelişmeler” konulu teziyle doçent oldu, 1974’te Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Olaylar Bölümü’nde “toplumsal siyasetin temeli olarak asgari yaşam standardı” konusunda çalıştı. Birçok uluslararası iktisat konferansına katıldı. 1980’de profesör oldu. 8 Şubat 1983’te, 1402 sayılı sıkıyönetim yasasına dayanılarak öğretim üyeliği görevine son verildi. 1984-1986’da Zimbabwe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönen Boratav, bu okuldan 2002’de emekli oldu.