Konstantin Karamanlis Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

24

Paris’te 10 yıl siyasetten uzak yaşayan Karamanlis, Nisan 1967’de yönetimi ele geçiren Albaylar Cuntası’nın Temmuz 1974’te yıkılmasından sonra geçici bir hükümet kurmak üzere geri çağrıldı. Karamanlis ülkesine döndükten sonra genel af çıkardı ve kişi hak ve özgürlüklerini tanıyan 1952 anayasasını yeniden yürürlüğe koydu. 29 Temmuz’da tüm siyasi eğilimlerin temsil edildiği geçici bir hükümet kurdu. Eylül ayında siyasi kuruluşların çalışmalarına izin verilmesinden sonra, Karamanlis Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) kurulduğunu açıkladı. Kasım 1974’te yapılan seçimlerde YDP büyük başarı kazandı ve Karamanlis başbakan oldu. Seçimlerden sonra yapılan halkoylaması sonucu ülkenin yönetim biçiminin cumhuriyet olması kabul edildi. Aralık 1974’te devlet başkanmın yetkilerini artıran yeni bir anayasa yürürlüğe kondu.

Karamanlis’in başbakanlık döneminde cunta üyeleri yargılandı, Avrupa ile ilişkiler sıklaştırıldı. Kıbrıs’taki toplumlar arası gerginlik Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyi sürdürdü. 1980’de NATO’nun askeri kanadına yeniden üye olan Yunanistan, 1981’de AET’ye tam üye oldu. 1980’e değin başbakanlık yapan ve Mayıs 1980’de devlet başkanı seçilen Karamanlis, başbakan Andreas Papandreu’nun yeni seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini desteklemeyeceğini açıklaması üzerine 10 Mart 1985’te görevinden istifa ederek siyasal yaşamdan çekildi. Ancak eski partisinin 1990 yılında hükümet olması üzerine yeniden Yunanistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü.