KLİNİK PSİKOLOJİNİN TANIMI

KLİNİK PSİKOLOJİNİN TANIMI
Daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi psikoloji birçok alt alandan oluşan bir bilim dalıdır. Klinik psikolojinin ne olduğunu birkaç kelime ile bir cümlede tanımlamak oldukça zor olmasına rağmen çok genel olarak daha geniş bir disiplin olan psikolojinin bir alt alanı olduğunu söylemek mümkündür.
Klinik Psikoloji bireyin duygusal, bilişsel, davranışsal ve psikolojik sıkıntılarını ve zorlanmalarını anlamak, bunların gelecekteki seyirlerini yordamak ve hafifletmek amacıyla bilimi, teoriyi ve uygulamayı birleştiren psikolojinin alt alanıdır.
Bu alanda uzmanlaşan psikologlara ise klinik psikolog denilmektedir.

Amerikan Psikologlar Derneği (APA) tarafından yapılmış olan resmî tanımdan hareketle klinik psikoloji, zihinsel, biyolojik, psikolojik ve davranışsal uyumsuzlukları, yetersizlikleri ve sıkıntıları açıklamaya, yordamaya (tahmin etmeye) ve hafifletmeye yönelik araştırmalar yapan, eğitimler veren ve tedavi yöntemleri geliştirerek uygulayan psikoloji alanıdır (Resnick, 1991). Bu alanda hizmet veren ve klinik psikoloji ile ilgili faaliyetleri yürüten psikologlara ise “klinikpsikolog’ adı veril-mektedir.
Ülkemizde ve dünyada klinik psikolog unvanı alabilmek için dört yıllık psikoloji lisans eğitiminden sonra üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans ya da doktora programlarından mezun olmak gerekmektedir. Lisans eğitiminden sonra 2 yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan psikologlara uzman klinik psikolog, yüksek lisans programının ardından 4 yıllık doktora programını tamamlayan uzmanlara ise “psikolog doktor” unvanı verilmektedir.
Klinik psikologlar, psikolojik zorlanmaları olan bireylere yardım eden tek uzmanlık alanı değildir. Bu alanda hizmet veren ve sıklıkla çalışma tanımları birbiri ile karıştırılan bir çok profesyonel bulunmaktadır. Bu profesyonellerin görev tanımları arasındaki benzerlik ve farkları bilmek doğru uzmana başvurarak yaşanılan problemin zaman kaybetmeden çözümü için son derece önemlidir.