Kleopatra Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

31

KLEOPATRA (İÖ 69-İÖ 30) Mısır kraliçesi. Mısır’ın bağımsız kalması için çalışmış, bu amaçla Roma yöneticileri arasındaki güç mücadelesine katılmıştır.

Aleksandria’da (İskenderiye) doğdu, İÖ 29 Ağustos 30’da aynı yerde öldü. Mısır Kralı XIII.Ptolemaios Auletes’in kızıdır. İyi bir öğrenim gördü. Mısır’ın yerli halkının dilini öğrenen ilk Ptolemaios oldu.

XIII.Ptolemaios İÖ 51 yazında öldü. Eski Mısır geleneklerine uyan Kleopatra, erkek kardeşi XIV. Ptolemaios ile evlendi ve birlikte Mısır tahtına çıktılar. IÖ 48’de kendisinin güç kazanmasını istemeyen kardeşinin adamlarınca Suriye’ye kaçmak zorunda bırakıldı. Suriye’de bir ordu hazırlayarak, İO Eylül 48’de Mısır’a döndü. O sırada Caesar ile bir egemenlik kavgasına girişmiş olan ve Pharsalos yenilgisinden sonra kaçan Pompeius da Pelusium’a gelerek Mısır’ dan yardım istedi. Caesar’dan çekinen XIV. Ptolemaios bunu reddettiği gibi, Kleopatra ile herhangi bir bağlaşma kurmaması için Pompeius’u öldürttü. Pompeius’u izleyen Caesar, İÖ 2 Ekim 48’de Mısır’a geldiğinde iki kardeş savaşmak üzere idiler.