Klemens von Metternich Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

METTERNICH, Klemens (1773-1859)

AvusturyalI diplomat ve devlet adamı. Avrupa’da mutlakiyetçi yönetimlerin liberal güçlere karşı bir ittifak kurmalarına öncülük etmiştir.

Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg 15 Mayıs 1773’te Koblenz’de doğdu, 11 Aralık 1859’da Viyana’da öldü. Rhine bölgesinin eski bir soylu ailesinden gelen babası Avusturya imparatorunun hizmetinde yüksek dereceli bir devlet görevlisiydi. Çocukluğundan başlayarak, mutlak monarşi düzeninin ilkelerine bağlı bir kişi olarak yetiştirildi. 16  yaşındayken diplomasi öğrenimi görmesi için, dönemin bu alanda en iyi eğitim veren kuruluşu olan Strasburg Üniversitesi’ne gönderildi. Ancak Fransız Devrimi başlayınca bu üniversiteden ayrılarak Mainz Üniversitesi’ne geçmek zorunda kaldı. Mainz’ın 1792’de Fransız orduları tarafından işgal edilmesinden hemen önce, babasının başbakanlık yaptığı Avusturya Hollandası’mn (bugün Belçika) Brüksel kentine kaçtı.

Bu dönemde, Fransız Devrimi’ne düşmanlık besleyen, ulusal birlik ve halkın egemenliği kavramlarını devletin bütünlüğü açısından tehlikeli bulan muhafazakâr görüşleri biçimlendi. 1794’te diplomatik görevli olarak bir süre İngiltere’de kaldıktan sonra Viyana’ya döndü. Orada, Eylül 1795’te eski Avusturya Başbakanı Kaunitz’in kızıyla evlendi. Ona büyük soyluların çevresine girme olanağı sağlayan bu evlilik, yüksek devlet görevlerine atanmasının koşullannı da hazırladı.

1797-1799 arasında toplanan Rasttat Kongresi’n-de Avusturya İmparatorluğu’nu temsilen, toprakları Fransız ordulan tarafından işgal edilmiş olan Westfal-yalı soyluların haklarını savundu. Ardından 1801-1803 arasında Saksonya’nın Dresden kentinde, 1803-1806 arasında da Prusya’nın Berlin kentinde ülkesini temsil etti. 1806’da Avusturya’nın Paris büyükelçiliğine atandı. Bu görevi sırasında yakın ilişkiler kurduğu Paris sosyetesinden ve Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand’dan edindiği bilgilere dayanarak, Fransa’ nin yeni bir savaşı kazanamayacak denli güçsüz olduğu sonucuna vardı. Bu görüşü, Avusturya İmparatoru II. Franz’ın, Nisan 1809’da Fransa’ya savaş açmasında etkili oldu. Avusturya’nın Fransa’ya yenilmesiyle sonuçlanan savaştan sonra, Ekim 1809’da ülkesi adına imzaladığı Schönburnn Antlaşması’yla Avusturya, Fransa’ya önemli ölçüde toprak yitirdi ve ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Aynı tarihte II. Franz tarafından dışişleri bakanlığına getirilen Mettemich, kırk yıl boyunca Avusturya’nın dış politikasında birinci dereceden sorumlu kişi oldu.