Klasik Osmanlı Döneminde Samsun ve Çevresinde Nüfus

Mehmet
Öz –
Klasik
Osmanlı Döneminde Samsun ve Çevresinde Nüfus

Türkler, bu havaliye Canit veya Canik adını
vermişlerdir

1485 Yılı Canik Sancağı Vergi Nüfusu

Kaza

Nefer

Müslim

Zimmi

Satılmış

1874

1863

11

Ünye

637

637

0

Terme

3874

3874

0

Arım

5756

5220

536

Samsun

2634

2432

202

Kavak

1417

1417

0

Bafra

3546

3294

252

Toplam

19738

18737

1001

1520
Yılı Canik Sancağı Vergi Nüfusu

Kaza

Nefer

Müslim

Zimmi

Satılmış

2679

2615

64

Ünye

599

599

0

Terme

3544

3544

0

Arım

4880

4218

662

Samsun

2321

2142

179

Kavak

1227

1227

0

Bafra

3574

3462

112

Toplam

18824

17807

1017

1576
Yılı Canik Sancağı Vergi Nüfusu

Kaza

Nefer

Müslim

Zimmi

Satılmış

9278

9133

145

Ünye

1822

1822

0

Terme

6385

6385

0

Arım

9017

8171

846

Samsun

3597

3319

278

Kavak

3011

3011

0

Bafra

6521

6437

84

Toplam

39631

38278

1353

(s. 252)

Öz, Mehmet. (2007), “Klasik Osmanlı Döneminde Samsun ve Çevresinde Nüfus,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet
Yılmaz, Cilt: 2, (s. 243-261), Samsun