Kingsley Amis Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Kitapları, Hakkında Bilgi

5

AMIS, Kingsley (1922 – 22 Ekim 1995)

İngiliz şair ve romancı. Savaş sonrası dönemde, İngiltere’de aydınların sorunlarını mizah yoluyla ele almıştır.

Londra’da doğdu. City of London School’u bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi St.John’s College’a girdi. 1942-1945 arasında İngiliz ordusunda teğmen rütbesiyle görev yaptı. 1949’da savaş yüzünden ara verdiği öğrenimini tamamladı. 1961’e değin University College of Swansea’de İngilizce dersleri verdi. 1961-1963 arasında Cambridge Üniversitesinde çalıştı. Emekli olduktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi.

Amis, 1954 yılında yayımladığı ilk romanı Lucky Jim’le kısa sürede İngiltere’nin toplumsal mizah alanında önde gelen yazarlarından oldu. Günlük konuşmalarda deyim olarak kullanılacak kadar yaygınlaşan bu ad, asil olarak doğmuş ve rahat mevkilere kurulmuş yüksek sınıfın karşısında orta ve emekçi sınıf kökenli aydınların tepkisini dile getiriyordu. Amis, daha sonraki romanlarında da İngiliz toplu-munda eski soylu sınıflarda bolca rastlanan yapaylığı, kaypaklığı ve iki yüzlülüğü acımasızca eleştirdi. 1960’dan sonra yazın ürünlerinin toplumbilimsel
açıklamalarına girişen kapsamlı incelemelere yöneldi.

İngiliz edebiyatında “Öfkeli Gençler” olarak tanımlanan ve toplumsal karşı çıkış temelinde bir araya gelmiş bir hareketin, adı en çok anılan üyesi olan Amis, özellikle Lucky Jim’le, bir önceki kuşağın değerlerine sert eleştiriler yöneltmiştir.

•    YAPITLAR: (başlıca): Lucky Jim, 1954; That Uncertam Feeling, 1955; I Like It Here, 1958; One Fat Engliskman, 1963; The James Bond Dossier (inceleme), 1965.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi