Kierkegaard – Kaygı Kavramı

İlk olarak 1844’de Vigilius Haufniensis müstearıyla yayınlandı.

Belirli / sistemli ontolojik yapılar çerçevesinde düşünmek, düşüncenin kendisine engel olup kişinin kendini kavramasını engelliyor.

Günah, psikolojinin konusu değildir.
Günah, vaazedildiği anda ortaya çıkar.
Her insan suçundan dolayı masumiyetini yitirir.
Masumiyet cehalettir.
(bilmek, suça ortak olmak, suçlu olmak)

Kişi, düş gören tinin nitelik kazanması

Mythos, içte olan bu sayede dışa yansır.

Günah olmadan cinsellik, cinsellik olmadan da tarih olamaz.

Kaygı, herşeyden daha bencildir.

Yazgı, kaygının hiçliğidir.

Baştan çıkarılan kişi baştan çıkarılmış olduğu için suçludur.