Kierkegaard – İroni Kavramı

Sözler, bilgiyi yaratır.
Ya da kişinin varoluş nedeni sessizliktir.

Saçma kategorisi artık doğru olarak anlaşıldığında, artık endişe edilecek bir şey kalmamıştır.

“Kendini bil” sözünün anlamı; kendini ötekinden ayır.

Nesnel olana karşıt her tavır özneldir, dolayısıyla ironiktir.

İman düşüncenin bittiği yerde başlar.