Kierkegaard – Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe

Kierkegaard – Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe

Salt düşüncenin varlığı,

sonuç intihardır.

Düşünür, tersine, bir garip hayvandır.

Günün bir kaç anında gayet akıllıdır, geri kalanında ise insanla hiçbir ortak yanı yoktur.

Bu suçsuzluğun en derin gizliliğidir.
Aynı zamanda korkudur.

Tin, düş kurarak, kendi gerçekliğini yansıtır, ama hiç’tir bu gerçeklik.

Varolmak, varoluş, bunlar zamansal sınırlamalara mahkum kısır sözcüklerdir.

Tanrı varolmaz, tanrı düşünmez,
O yaratır, öncesiz ve sonrasızdır.

Tercihin kendisi bir pratiktir.
…hür tercihlerle (prohairesis)
faaliyet sergileyen insanlara ait bir husus olarak kalmamaktır.

Pratik, daha ziyade canlının belli bir yaşam tarzına uygun olarak (bios) yaşamını idame edişi, gerçekleştirmesidir (energia)

Prohairesis

Seçme, tercih etme manalarına gelen Prohairesis kavramı, sadece insana terettüp etmekte ve insanı hayvanlardan ayıran bu mühim farkı ifade etmektedir.

Anlamanın esas noktasını metnin beyanı ile o metnin ele aldığı mesele hakkındaki kendi görüşümüz arasındaki münasebet teşkil eder.

Dil, kurtulmak için uzaklaşacak.

Kendini anlama daima bir yolculuktur. Sonuna erişilmesi mümkün olmayan bir yolda yürümektir.

Kendi yolunda yürüyen bir aptal her zaman başka bir aptalı daha yanında sürükler. (s. 16)

Hakikat öğrenilebilir mi? (s. 17)

Hakikati anlamanın koşulu, hakikati sorabilmeye benzer. (s. 18)

Hakikat yoksunu, hakikatin dışında olmakla kalmayıp, hakikate karşıdır.
Hakikat yoksunu olmak = günah (s. 19)

Grek pathos’u hatırlamaya, bizim projemiz ise an’a odaklanır. (s. 25)

Sevgi, sevileni değil, kendisini değiştirir. (s. 38)

paradoks hakkında kötü düşünmemek gerekir; zira o düşüncenin tutkusudur, paradokssuz düşünür ise tutkusuz aşığa benzer.
paradoks şudur: düşüncenin kendisinin düşünemeyeceği bir şeyi keşfetmeyi istemek. (s. 42)

Var oluş / asla ispat edilemez. (s. 45)

İnanç, mevcudiyet kazanmanın bir duygusudur; kuşku ise, dolaysız doyum ve dolaysız bilginin ötesine gitmek isteyen her türlü sonuca karşı bir protestodur. Örneğin, kuşkulanan kişi, kendi varoluşunu inkâr etmez, ama bundan hiçbir sonuç çıkaramaz, zira aldanmak istemez. (s. 91)
Johannes Climacus

Türkçeleştiren: Doğan Şahiner
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Mart 2005