Ana Sayfa Tarih Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

0

MEHMED EMİN PAŞA [Kıbrıslı] (1813-1871)

Osmanlı sadrazamı. Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde üç kez sadrazamlık yapmıştır.

Kıbrıs’ta doğdu, 9 Eylül 1871’de İstanbul’da öldü. Saraya alınarak Enderun’da yetiştirildi. 1828’de kurulan hassa ordusuna yüzbaşı rütbesiyle katıldı. 1833’te Londra’ya ve ardından Paris’e geçerek öğrenim gördü. 1835’te İstanbul’a döndü ve kolağası (ön yüzbaşı) oldu. Öğrenimini sürdürmesi için yeniden Paris’e gönderildi. 1839’da İstanbul’a döndü ve miralaylığa (albay) yükseldi. Kısa süre sonra mirliva (tümgeneral) olarak Tophane Meclisi üyeliğine getirildi. 1843’te mîrülümera oldu. 1844’te Akka muhafızlığı, 1845’te Kudüs mutasarrıflığı yaptı. 1846’da mirmiranlığa yükseldi. Temmuz 1847’de Belgrad muhafızı oldu. Temmuz 1848’de azledildi ve 31 Ağustos 1848’de Londra büyükelçisi oldu. Kasım 1850’de Arabistan Ordusu müşirliğine getirildi. 1853’te Leca’da (Şam yakınında) çıkan ayaklanmayı bastıramadığından azledilerek Edirne valiliğine atandı. 30 Ocak 1854’te getirildiği kaptan-ı deryalık görevinin ardından 30 Mayıs 1854’te sadrazam oldu. Altı ay kadar sürdürdüğü bu görevden 24 Kasım 1854’te azledildi. Temmuz 1855’te Tanzimat Meclisi reisliğine atandı. Ağustos 1856’da Petersburg’a fevkalade büyükelçi olarak gitti. Ocak 1858’de ikinci kez Tanzimat Meclisi reisliğine ve Ağustos 1858’de kaptan-ı deryalığa getirildi. 18 Ekim 1859’da ikinci kez sadrazam olduysa da 23 Aralık 1859’da azledildi. 27 Mayıs 1860’ta üçüncü kez sadrazam oldu. Abdülaziz’in 25 Haziran 1861’de tahta çıkmasından sonra da görevinde bırakıldı. Ancak yeni padişahla anlaşamadığından 6 Ağustos 1861’de azledildi. Eylül 1861’de Edirne valiliğine atandı. Haziran 1865’te Mecalis-i Aliye’ye memur oldu. Şubat 1866’da Meclis-i Alî-i Hazain’e, Haziran 1866’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye reisliğine atandı. Şubat 1867’de bu görevden ayrıldıktan sonra ölümüne değin başka bir görev almadı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi