Kerimüddin Karaman Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0
50

KERİMEDDİN KARAMAN BEY ( ? – 1263) Karamanoğulları beyi. Beyliğin bağımsız olmasını sağlamıştır.

Doğum yılı bilinmemektedir. Sivas’ta doğdu, Larende’de (Karaman) öldü. Yöredeki Türkmenler’i çevresine toplayarak siyasi bir birlik oluşturan Nure Sufi’nin oğludur. Babai tarikatından olan Nure Sufi’ nin inzivaya çekilmesi ile beyliğin yönetimini üzerine aldı. Babasının 1257’de ölümü üzerine de bey oldu. Ermenek ve Mut bölgelerini ele geçirerek, bağımsız hareket etmeye başladı. 1257’de Kilikya Ermeni Kralı Hatum’un birliklerini Görkes’te yendi. II.Keykâvus ve IV.Kılıç Arslan arasındaki taht mücadelesinde, Keykâvus tarafını tuttu. Keykâvus, Karaman Bey’in yardımıyla kardeşini yendiyse de, Moğollar’ın desteğini alan Kılıç Arslan hapis bulunduğu Uluborlu Kalesi’nden çıkarak Selçuklu tahtına geçti. Karaman Bey, Kılıç Arslan’m sultanlığını tanıyınca kendisi de Ermenek emiri yapıldı.

Larende Kalesi’nin kendisine verilmemesi üzerine Kılıç Arslan ile ilişkileri gerginleşen Karaman Bey, 1260’ta orayı aldı ve başkent yaptı. Ayrıca Bizans’a sığınmış bulunan Keykâvus’u yeniden tahta çıkarmak için çalışmalar yapmaya başladı. 1262’de, Keykâvus’ un komutanı Ali Bahadur ile birlikte Konya üzerine yürüdü. Yapılan savaşta, vezir Muineddin Süleyman [Pervane] tarafından yenilgiye uğratıldı. Kardeşi Zey-nelhac öldürüldü; kendisi de Larende’ye döndü. Bir söylentiye göre, IV.Kılıç Arslan tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Karamanoğulları’nın bağımsız olmasını sağlayan Kerimeddin Karaman Bey, beyliğin topraklarını genişletmiş, Kilikya Ermeni Krallığı’na karşı başarılı savaşlar yapmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi