Kenan Akyüz Kimdir Hayatı Eserleri

Kenan Akyüz. Edebiyat Tarihçisi (D. Yanya (bugün Yunanistan) 1911 – Ö. Ocak 1946).

Kabataş Erkek Lisesi’ni, Yüksek öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1934). Kars, Sivas ve Yozgat liselerinde edebiyat Öğretmenliği (1934-1944) yaptı. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Tevfik Fikret (1947) adlı doktorasını vererek asistan, doçent ve profesör oldu (1954). Yazılarında Onurkan Şinasi müstearını kullandı. Eleştiri ve incelemeleri Hisar, Türk Dili v.d. dergilerde yayımlandı.

Eserleri

Tevfik Fikret (1947), Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi (1953), Ziya Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar (1964), Encümen-i Dâniş (1975), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1979).