Keiji Nishitani – Varlık Bilgisi ve Konuşulmaz Olan

0
16

Keiji Nishitani – Varlık Bilgisi ve Konuşulmaz Olan

Her türlü nesnelleştirmeyi reddeden şey ‘Bir’ diye adlandırılamaz/diye bile isimlendirilemez.
Çünkü isimlendirmek nesnelleştirmektir; böylece o bir şey’e dönüşür. Dolayısıyla ona ‘boşluk’ ya da ‘hiçlik’ denmesi gerekir.
Bu ‘hiçlik’ nesnel varlık değildir; o öznel hiçlik de değildir. Eğer öznel hiçlik olmuş olsaydı onun karşısında nesnel ‘varlık’ın olması gerekirdi. Dolayısıyla hem ‘varlık’ hem ‘hiçlik’ tasarımının ötesinde yer alan şey gerçek hiçliktir. Hiçbir şekilde nesnelleştirilemeyen şey, işte bu ‘hiçlik’tir. Daha önce söylendiği gibi, hiçliğin bu yerinde çeşitli şeyler kendilerini gösterirler ama artık onlar temsil edilmezler.

Martin Heidegger
Hazırlayan: Ahmet Aydoğan
Say Yayınları, 2008

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here