Kazanmak, Kaybetmek, Yenmek, Yenilgiye Dair Filozof, Yazar Tarihi Şahsiyetlerin Anlamlı ve Özlü Sözleri

Yenileceginden korkan daima yenilir.
Yıldırım Bâyezid

Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar cahiller kazanmak için dövüşürler.
Zhuge Liang

Meydan muharebelerini büyük kumandanlar idare eder, fakat harbi kazanan meçhul askerdir.
Henry Von Dyke

Para ile satın alınan sadakat daha fazla para ile mağlûp edilir.

Seneca

Yenilen pehlivan güreşe doymaz.
Atasözü

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeten her şeyi kaybetmiştir.

Goethe

Kötü kazanabilir, ama üstün gelemez.
Joseph Ruux

Yarışlar tekrarlansaydı, kazanmayan kalmazdı.
A.Ade

Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın; nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır.
Whately

Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.
Boise

Hayat bize verilir, biz onu vererek kazanırız.
Tagore

Muzafferiyetleri kazandıran ne ordunun kuvvet ye heybeti, ne de silâhların intizam ve mükemmeliyetidir. Muzafferiyetleri sağlayan, kalp ve ruhun kuvvetidir.
Fichte

Sır saklamak imtihanını kazanamayan, hayatta hiç bir imtihan kazanamaz.
Hz. Ali

Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlât gerek kazana
Türk Atasözü

Yeryüzünde iki kuvvet vardır: Kılıç ve zekâ… Çok zaman kılıç zekâya mağlûp olmuştur.
Platon

Kötü insanların kazanması için gereken tek şey, iyi insanların hiç bişey yapmamasıdır.
Edmund Burke
Ruyalar/napolyon” 220″ 149″
Yetenek maçı kazandırır takım oyunu ve zeka ise şampiyonlukları.
M.Jordan

İnsanlar rakamlara benzer bulundukları yere gore değer kazanır.

Napoleon Benaperte

Kaybetmemek için zaaflarınızı, kazanmak için gücünüzü bilin.
Anonim

Üç sabah erken kalkan bir gün kazanır.

Türk Atasözü

Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez
Mevlana

Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizide kaybedersiniz.

Hz. Ali

Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.
John Steinbeck

Kendi kendine yenmek zaferlerin en büyüğüdür.

Platon

Yenilgi eğitimden başka bir şey değildir.
Wendell Philiphs

Yenilgi bir umutsuzluk kaynağı değil taze bir başlangıç olmalıdır.

South

İnsan, teşebbüs ve mücadelelerinde çeşitli mağlûbiyet ve hezimetlere uğrayabilir. Fakat hakikî mağlûbiyet, artık bir daha muvaffak olamayacağını zannederek mücadeleye nihayet vermektir.
Cemil Sena Ongun

Biz tabiat ile savaş halindeyiz ve eğer biz kazara biz bu savaşı kazanırsak, kaybeden yine biz olacağız.
E.F.Schumacher