Manas Destanı Nedir, Konusu, Özeti, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Manas Destanı. Kırgızlar'ın millî destanı. En eski Türk destanlarından olan Ma­nas. Türk mitolojisinden ve bozkır kültü­ründen derin İzler taşımakla birlikte Ya­ratılış ve Türeyiş, Göç, Ergenekon,...

Manas Destanı (Türk Mitolojisi)

Manas Destanı, Kırgız Türkleri'nin millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişiyi anlatan destan, çeşitli...

Göç Destanı (Türk Mitolojisi)

Bir Uygur destanı olan Göç Destanı. Uygurların yurdunda "Hulkun" isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuşla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bir gece...

Bozkurt ve Kao-che Türeyiş Destanı (Türk Mitolojisi)

bozkurt.png 87 221 Bilinen en eski Türk efsanesi. Tüm Türk halklarında çeşitli şekilde yaygındır. Efsaneye göre Türkler düşmanları tarafından tamamen yok edilirler. Sadece kolları...

Hüma Kuşu Nedir, Efsaneleri, İnanışlar Doğu Mitolojisi

Hüma kuşu (Farsça: هما / Homā), Eskiler indin­de tercihan daimî karlar bölgesinde yaşayan pek büyük yırtıcı bir kuştur. çoğu kez cennet kuşu olarak da...

Oğuz Kağan Destanı (Türk Mitolojisi)

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır. M.Ö. II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Oğuz Destanı, ancak XIII. yüzyılda yazıya geçirilebilmiştir. Oğuz Kağan Destanı'nın beş...

Simurg Zümrüdü Anka Kuşu (Türk Mitolojisi)

Simurg (Farsça: سيمرغ) veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de...

Türk Mitolojisi Tarihi

Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten öğeler taşır. Bunların bazıları sonradan...

Ayzıt Kimdir, Ne Demek, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

Ayzıt (Ayısıt). Türk ve Altay mitolojilerinde Güzellik Tanrıçası Aşkın ve güzelliğin sembolüdür. Yaratıcı, bereket ve refah sağlayan dişi ruhlar zümresidir. Bunların bazılan insan yavrularını, kadınları,...

Ergenekon Efsanesi Destanı (Türk Mitolojisi)

ergenekon-.png" border="0 Ergenekon efsanesi içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk efsanelerinden biridir. Ergenekon efsanesiı'nin, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu...

Keh­keşan Nedir, Ne Demek, -Türk, Fars Mitolojisinde- Hakkında Bilgi

Keh­keşan. Divan şiirinde ve çeşitli efsanelerde adı geçen bir yıldız kümesi, Samanyolu. Farsça'da "saman" mânasına gelen kâh keh ile "çekenler" demek olan keşân ...

En Çok Okunanlar