Tarihi Şahsiyetler

Hüma Hatun Kimdir

Yazar:Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kategoriler:187.Sayı, Tarih “Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi...

Kemal Doğan Kimdir, Hayatı

Kemal Doğan. Asker. Üsküp'te 1879'da doğdu, İstanbul'da 1951'de öldü. Harp Okulu'nu bitirdi (1900). Balkan Savaşı'na ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 9. Ordu’da topçu komutanı olarak görev aldı (1919). Topçu Atış Okulu, Topçu ve Nakliye...

Nikolay Basov Kimdir, Hayatı, Laser, Hakkında Bilgi

BASOV, Nikolay (1922 – 1 Temmuz 2001) SSCB’li fizikçi. Maser ve laserin yapımına yol açan yöntemleri geliştirerek, kuvantum elektroniğinin öncülerinden olmuştur. Nikolay Gennadiyeviç Basov 14 Aralık 1922’de Voronej’de doğdu. 1948’de, daha Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde öğrenimini...

Gyula Andrassy Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ANDRASSY, Gyula (1823-1890) Macar devlet adamı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kurulmasında ve Avusturya-Alman ittifakının sağlanmasında önemli katkısı olmuştur. Kassa’da (Slovakya’da Kosice) doğdu, Volosco’da (Hırvatistan’da Istria) öldü. Soylu bir aileden geliyordu. Gençliğinde ılımlı reformist Stephen Szechenyi’yi destekledi. Daha sonra...

Mihrimah Sultan Kimdir, Hayatı, Kiminle Evlendi, Eşi, Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan (ö. 985/1578) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek­le birlikte babasının tahta çıkışının iikyılla­rında 928'de (1522) dünyaya geldiği tah­min edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan'dır. Bazı kaynaklarda adı "Mihrmah, Mihrimah" şeklinde geçerse de...

Ala bin Ukbe Kimdir, Hayatı, Hz. Muhammed’in Katiplerinden

Alâ b. Ukbe.Hz. Peygamber'in kâtibi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­yan Alâ b. Ukbe, Hz. Peygamber tara­fından Abdullah b. Erkam (bazı kaynak­lara göre Erkam veya Zeyd b. Erkam) ile birlikte bugün noterlerce yerine getiri­len bazı işleri...

Hacı Giray (Kırım hanı) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HACI GİRAY (?-1466) Kırım hanı. Giraylar hanedanının kurucusudur. Doğum yılı bilinmemektedir. Polonya kaynaklarına göre, Litvanya’da Troki’de doğdu, 1466 yazında Bahçesaray’da öldü. Soyu Cengiz Han’ın oğlu Cuci’nin küçük oğlu olan Tokay Timur’a bağlanır. Kırım’da egemenlik için savaşan...

Kızıl Erik Kimdir, Hayatı, Keşifleri, Hakkında Bilgi

Erik 985’te İzlanda’ya döndü. Gröndland’m hayvan yetiştiriciliği açısından İzlanda’dan daha iyi koşullara sahip olduğuna inanan Erik 986’da 25 gemiyle birlikte yeniden Gröndland’a doğru yola çıktı. Gemilerden ancak 14’ü 350 kişi ile birlikte Eystribygo (Doğu...

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir, Hayatı (Devrimleri, İnkilapları, Dönemi) Hakkında Bilgi

Mustafa Kemal için artık en ideal rejim olarak gördüğü cumhuriyeti benimsetme ve onu geliştirme dönemi başlamıştı. Bu da ancak inkılâp sayılacak yeni atılımlarla gerçekleştirilebilecekti. As­lında o Türk Kurtuluş Savaşı'nı Millî...

Kalenderoğlu Kimdir, Hayatı, İsyanı, Hakkında Bilgi

KALENDEROĞLU ( ? - 1527) Türkmen ayaklanmacı. Osmanlı Devleti’ne karşı geniş çaplı bir ayaklanmaya önderlik etmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1527’de öldü. Söylentiye göre Hacı Bektaş-ı Velî’nin nefes oğlu olan Balım Sultan soyundandır. Alevi...

Louis Paul Cailletet Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

CAILLETET, Louis Paul (1832-1913) Fransız, fizikçi. Gazların sıvılaştırılması ve düşük sıcaklık fiziği üzerine çalışmalarıyla tanınır. Louis Paul Cailletet 21 Eylül 1832’de Chatillon-sur Seine kentinde doğdu. 5 Ocak 1913’te Paris’te öldü. Ecole des Mines’de okuduktan sonra babasının...

Conrad Hilton Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HILTON, Conrad (1887-1979) ABD'li işadamı. Hilton oteller zincirinin kurucusudur. 25 Aralık 1887’de New Mexico Eyaleti’nde San Antonio’da doğdu, 3 Ocak 1979’da California Eyaleti’nde Beverly Hills’te öldü. İki yıl New Mexico Madencilik Okulu’nda öğrenim gördükten sonra, oldukça...

Charles W. Hart Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HART, Charles William (1905-1976) Avustralya asıllı ABD’li antropolog. Türkiye’de sosyal antropolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Avustralya’da Melbourne’da doğdu, ABD’de öldü. Sydney, Chicago ve Londra üniversitelerinde iktisat öğrenimi gördü. Doktora çalışmasını Ingiltere’ de ünlü antropolog Radcliffe-Brown’un yanında tamamladı....

Marcus Garvey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GARVEY, Marcus M. (1887-1940) Jamaikalı eylem adamı. Afrika milliyetçi hareketinin önderlerindendir. 17 Ağustos 1887’de Jamaika’da St. Ann’s Bay’de doğdu, 10 Haziran 1940’ta Londra’da öldü. 14 yaşına kadar okula devam edebildi. Daha sonra bir basımevinde çırak olarak...

Giuseppe Piazzi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PIAZZI, Giuseppe (1746-1826) İtalyan astronomi bilgini. Değerli bir yıldız kataloğu hazırlamış ve ilk kez küçük gezegenlerden birini gözlemleyerek adlandırmıştır. 16 Temmuz 1746’da Ponte in Valtellina’da (bugün İsviçre’de) doğdu, 22 Temmuz 1826’da Napoli’de öldü. 18 yaşındayken girdiği...

Ludwig Boltzmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLTZMANN, Ludwig (1844-1906) AvusturyalI fizikçi. Termodinamiği Newton kuramlarına göre hareket eden atomların istatistiksel mekaniğine indirgemiş, zamanın akış yönü ile ilgili H- kuramını önermiştir. 20 Şubat 1844’te Viyana’da doğdu. Linz’de başladığı eğitimini Viyana Üniversitesinde, kendi adıyla anılan...

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MUSTAFA NECATİ (1892-1929) Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur. İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukatlığa başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenlik,...

Hermann Oberth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OBERTH, Hermann Julius (1894 – 28 Aralık 1989) Alman fizik bilgini. Roket teknolojisinin kuramsal öncülerindendir. 25  Haziran 1894’te Transilvanya bölgesindeki Hermannstadt’ta (bugün Romanya’nın Sibiu kenti) doğdu. Münih Üniversitesi’nde görmekte olduğu tıp öğrenimini yarıda bırakarak Avusturya-Macaristan ordusunda...

Richard Cobden Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

COBDEN, Richard (1804-1865) İngiliz sanayici, siyaset adamı. Serbest ticaret hareketinin önderidir. 3 Haziran 1804’te Sussex’te Midhurst yakınlarında doğdu. 2 Nisan 1865’te Londra’da öldü. Yoksul bir çiftçinin oğludur. Düzensiz ve kısa süreli bir okul eğitiminden sonra Londra’da...

Tycho Brahe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BRAHE, Tycho (1546-1601) Danimarkalı astronomi bilgini. Kuyrukluyıldızlar ve novalar üzerindeki gözlemleri, özellikle Mars’ın konumuna ilişkin sağlıklı ölçümleriyle teleskop öncesi dönemin en büyük astronomudur. 14 Aralık 1546’da, o zamanlar Danimarka Krallığı’na bağlı olan Skâne’deki (İsveç) Knudstrup’ta doğdu....

Werner Forssmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mide, dölyatağı, bağırsak, safra kesesi, sidik torbası gibi iç boşluğu olan organların incelenmesinde sonda kullanımı oldukça eski bir uygulamadır. Ancak, kan damarları ve kalp gibi ulaşılması hem güç, hem de sakıncalı organların aynı yöntemle...

Filarete Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Filarete 1450’de kutsal emanetleri çaldığı suçlamasıyla Roma’yı terketmeye zorlanınca Milano’ya gitti, Dük Francesco Sforza’nm hizmetine girdi. 1451-1454 arasında dükün isteği üzerine Sforzesco Sarayı’m gerçekleştirdi. Bu yapısı sonradan başka mimarlar tarafından birçok kez taklit edildi....

Ruy Barbosa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BARBOSA, Ruy (1849-1923) Brezilyalı hukukçu ve siyaset adamı, imparatorluk yönetiminin devrilmesinden sonra, anayasanın hazırlanmasında ve meşruti yönetimin kurulmasında önemli katkısı olmuştur. 5 Kasım 1849’da Bahia Eyaleti’nin Sao Salvador kentinde doğdu. 1 Mart 1923’te Rio de Janeiro’da...

Edmund Gunter Kimdir, Hayatı, Buluşları, Hakkında Bilgi

GUNTER, Edmund (1581-1626) İngiliz matematik bilgini. Özellikle denizcilik ve gökbilime ilişkin hesapları kolaylaştıran buluşlarıyla tanınır. Hartfordshire’da doğdu, 10 Aralık 1626’da Londra’da öldü. Oxford’daki Westminster School and Christ Church’de gördüğü öğrenimini 1605’te tamamladı. Bir süre sonra rahip...

Şecer-üd-Dürr Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ŞECERÜ’D-DÜRR ( ? -1257) Memlûk sultanı. Memlûkler’in Bahri kolunun ilk kadın hükümdarıdır. Doğum yılı ve yeri bilinmiyor. 18 Nisan 1257’de Kahire’deki Kal’a-i Cebel’de öldü. Türk soyundan Abdullah adlı birinin kızıdır. Eyyubiler’in yedinci meliki Salih Necmeddin Halil’in...

En Çok Okunanlar