Hüma Hatun Kimdir

Yazar:Ahmet ŞİMŞİRGİL, Kategoriler:187.Sayı, Tarih “Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri...

Kemal Doğan Kimdir, Hayatı

Kemal Doğan. Asker. Üsküp'te 1879'da doğdu, İstanbul'da 1951'de öldü. Harp Okulu'nu bitirdi (1900). Balkan Savaşı'na ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 9. Ordu’da topçu komutanı...

Nikolay Basov Kimdir, Hayatı, Laser, Hakkında Bilgi

BASOV, Nikolay (1922 – 1 Temmuz 2001) SSCB’li fizikçi. Maser ve laserin yapımına yol açan yöntemleri geliştirerek, kuvantum elektroniğinin öncülerinden olmuştur. Nikolay Gennadiyeviç Basov 14 Aralık...

Gyula Andrassy Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ANDRASSY, Gyula (1823-1890) Macar devlet adamı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kurulmasında ve Avusturya-Alman ittifakının sağlanmasında önemli katkısı olmuştur. Kassa’da (Slovakya’da Kosice) doğdu, Volosco’da (Hırvatistan’da Istria) öldü. Soylu bir...

Mihrimah Sultan Kimdir, Hayatı, Kiminle Evlendi, Eşi, Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan (ö. 985/1578) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek­le birlikte babasının tahta çıkışının iikyılla­rında 928'de (1522) dünyaya geldiği tah­min edilmektedir. Annesi...

Ala bin Ukbe Kimdir, Hayatı, Hz. Muhammed’in Katiplerinden

Alâ b. Ukbe.Hz. Peygamber'in kâtibi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­yan Alâ b. Ukbe, Hz. Peygamber tara­fından Abdullah b. Erkam (bazı kaynak­lara göre Erkam veya Zeyd...

Hacı Giray (Kırım hanı) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HACI GİRAY (?-1466) Kırım hanı. Giraylar hanedanının kurucusudur. Doğum yılı bilinmemektedir. Polonya kaynaklarına göre, Litvanya’da Troki’de doğdu, 1466 yazında Bahçesaray’da öldü. Soyu Cengiz Han’ın oğlu Cuci’nin...

Kızıl Erik Kimdir, Hayatı, Keşifleri, Hakkında Bilgi

Erik 985’te İzlanda’ya döndü. Gröndland’m hayvan yetiştiriciliği açısından İzlanda’dan daha iyi koşullara sahip olduğuna inanan Erik 986’da 25 gemiyle birlikte yeniden Gröndland’a doğru yola...

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir, Hayatı (Devrimleri, İnkilapları, Dönemi) Hakkında Bilgi

Mustafa Kemal için artık en ideal rejim olarak gördüğü cumhuriyeti benimsetme ve onu geliştirme dönemi başlamıştı. Bu da ancak inkılâp sayılacak yeni...

Kalenderoğlu Kimdir, Hayatı, İsyanı, Hakkında Bilgi

KALENDEROĞLU ( ? - 1527) Türkmen ayaklanmacı. Osmanlı Devleti’ne karşı geniş çaplı bir ayaklanmaya önderlik etmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1527’de öldü. Söylentiye göre...

Louis Paul Cailletet Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

CAILLETET, Louis Paul (1832-1913) Fransız, fizikçi. Gazların sıvılaştırılması ve düşük sıcaklık fiziği üzerine çalışmalarıyla tanınır. Louis Paul Cailletet 21 Eylül 1832’de Chatillon-sur Seine kentinde doğdu. 5...

Conrad Hilton Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HILTON, Conrad (1887-1979) ABD'li işadamı. Hilton oteller zincirinin kurucusudur. 25 Aralık 1887’de New Mexico Eyaleti’nde San Antonio’da doğdu, 3 Ocak 1979’da California Eyaleti’nde Beverly Hills’te öldü....

Charles W. Hart Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HART, Charles William (1905-1976) Avustralya asıllı ABD’li antropolog. Türkiye’de sosyal antropolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Avustralya’da Melbourne’da doğdu, ABD’de öldü. Sydney, Chicago ve Londra üniversitelerinde iktisat öğrenimi...

Marcus Garvey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

GARVEY, Marcus M. (1887-1940) Jamaikalı eylem adamı. Afrika milliyetçi hareketinin önderlerindendir. 17 Ağustos 1887’de Jamaika’da St. Ann’s Bay’de doğdu, 10 Haziran 1940’ta Londra’da öldü. 14 yaşına...

Giuseppe Piazzi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PIAZZI, Giuseppe (1746-1826) İtalyan astronomi bilgini. Değerli bir yıldız kataloğu hazırlamış ve ilk kez küçük gezegenlerden birini gözlemleyerek adlandırmıştır. 16 Temmuz 1746’da Ponte in Valtellina’da (bugün...

Ludwig Boltzmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLTZMANN, Ludwig (1844-1906) AvusturyalI fizikçi. Termodinamiği Newton kuramlarına göre hareket eden atomların istatistiksel mekaniğine indirgemiş, zamanın akış yönü ile ilgili H- kuramını önermiştir. 20 Şubat 1844’te...

Hermann Oberth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OBERTH, Hermann Julius (1894 – 28 Aralık 1989) Alman fizik bilgini. Roket teknolojisinin kuramsal öncülerindendir. 25  Haziran 1894’te Transilvanya bölgesindeki Hermannstadt’ta (bugün Romanya’nın Sibiu kenti) doğdu....

Richard Cobden Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

COBDEN, Richard (1804-1865) İngiliz sanayici, siyaset adamı. Serbest ticaret hareketinin önderidir. 3 Haziran 1804’te Sussex’te Midhurst yakınlarında doğdu. 2 Nisan 1865’te Londra’da öldü. Yoksul bir çiftçinin...

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MUSTAFA NECATİ (1892-1929) Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur. İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk...

Ruy Barbosa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BARBOSA, Ruy (1849-1923) Brezilyalı hukukçu ve siyaset adamı, imparatorluk yönetiminin devrilmesinden sonra, anayasanın hazırlanmasında ve meşruti yönetimin kurulmasında önemli katkısı olmuştur. 5 Kasım 1849’da Bahia Eyaleti’nin...

Edmund Gunter Kimdir, Hayatı, Buluşları, Hakkında Bilgi

GUNTER, Edmund (1581-1626) İngiliz matematik bilgini. Özellikle denizcilik ve gökbilime ilişkin hesapları kolaylaştıran buluşlarıyla tanınır. Hartfordshire’da doğdu, 10 Aralık 1626’da Londra’da öldü. Oxford’daki Westminster School and...

Şecer-üd-Dürr Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ŞECERÜ’D-DÜRR ( ? -1257) Memlûk sultanı. Memlûkler’in Bahri kolunun ilk kadın hükümdarıdır. Doğum yılı ve yeri bilinmiyor. 18 Nisan 1257’de Kahire’deki Kal’a-i Cebel’de öldü. Türk soyundan...

Arslan Başer Kafaoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

Aslan Başer KAFAOĞLU, maliyeci, yazar (Yozgat 1928 - Çanakkale 28 Temmuz 2011). Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda, İstanbul Defterdarlığı’nda hesap uzmanı (1950), Maliye’de...

Mukanna Kimdir, Hayatı, Mukanna İsyanı, Hakkında Bilgi

Mukanna el-Horasani (ö. 161/778 ) Abbasîler devrinde Mâverâünnehir'de peygamberlik ve İlâhlık iddiasıyla ortaya çıkan isyancı. Adı Atâ, Hakîm, Hişâm b. Hakîm ve Hâşim b. Hakîm...

Ahmet Recai Seçkin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Recai SEÇKİN, yargıç, Yargıtay başkanı (İstanbul 1911-Ankara 1972). İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1934) ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ni (1936) bitirerek hukuk doktoru oldu (1939). İzmir...

En Çok Okunanlar