Siyasi Tarih

Hatay’ın Anavatan’a Katılması Tarihi, Kısaca, Hakkında Bilgi

7 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 3711 sayılı yasayla Hatay İli Türk sınırları içine alındı. Aynı yasayla Hatay İli valiliğine Emniyet Genel Müdürü ve Hatay Egemenlik Cemiyeti Genel Sekreteri Şükrü...

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir, Tarihi, Önemli Maddeleri, Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması. I. Dünyâ Savaşı sonunda Osmanlı Devletiyle İtilâf Devletleri arasında imzâlanan mütâreke (30 Ekim 1918). ABD'nin Ocak 1917'de savaşa katılmasıyla I. Dünya Savaşı'nın sonucu belli oldu. Bulgaristan, 15 eylül 1918 günü başlayan Fransız saldırısı...

Nyon Antlaşması Nedir, Kısaca, Hakkında Özet Bilgi

Nyon Antlaşması 18 Eylül 1937 tarihinde Nyon Antlaşması TBMM'de onaylandı. Akdeniz'de korsanlık hareketlerine karşı alınacak tedbirlerle ilgili antlaşmaya imzalayan ülkeler şunlardı:.Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Mısır, Arnavutluk.

Cuma Tatili Ne Zaman Kaldırıldı, Cuma Tatilinin Pazara Alınması

27 Mayıs 1935 tarihinde 2739 sayılı kanunla hafta tatili Cuma'dan Pazar'a çevrildi; dini bayramlar yanında milli bayram günleri tespit edildi. Daha önce İslam geleneğine bağlı olarak hafta tatili cuma günleri yapılıyordu. Hafta tatili pazar olan...

İzmir Suikastı Kısaca, Özet, Hakkında Bilgi

İzmir Suikastı 15 Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast düzenlediği belirlendi. Suikastı olayla ilgili motorcu Şevki, İzmir Valisi Kâzım Paşa'ya (Dirik) ihbar etti. Suikastçılar kente gelecek olan Cumhurbaşkanı'na karşı düzenlenen hareket Cumhuriyet rejimini,...

Cumhuriyetin İlanı Tarihi, Özet, Kısaca, Hakkında Bilgi

TBMM'nin çalışmalarında Mustafa Kemal Paşa'nın yönetimindeki Müdafaa-i Hukuk grubu etkiliydi. İkinci Grup adı verilen muhalefet ise zaman zaman yönetime sert direnişler gösteriyordu. İkinci Grup, askeri zaferi izlemesi beklenen yenilik hareketlerine karşı çıkıyordu. Bu yoldaki...

Bozkurt Davası Nedir, Özeti, Hakkında Bilgi

Bozkurt Davası 2 Ağustos 1926 Tarihinde Adalar Denizi'nde Sığrı açıklarında Bozkurt adlı Türk vapuru ile Fransız Lotüs Gemisi çarpıştı. Çarpışmada 8 Türk vatandaşı öldü. Fransız gemisi İstanbul Limanı'na geldi, iki geminin kaptanları aleyhinde Türk Adliyesi'nde...

Tan Gazetesi Olayı, Baskını, Kısaca Hakkında Özet Bilgi

4 Aralık 1945 tarihinde Beyazıt'ta toplanan üniversiteli öğrenciler, Cağaloğlu'na doğru yürüyüşe geçtiler. ABC Kitabevi, La Turquie (Fransızca Gazete), Görüşler Dergisi, Yeni Dünya Gazetesi, Berrak Gazetesi ve Tan Gazetesi'ne saldıran göstericiler, büyük hasar oluşturdular. Olaylar...

Avarlar Kimdir, Kısaca Hakkında Bilgi

Avarlar Çinlilerin Juan-Juan dedikleri eski Türk kavmi. Mançurya'dan Turfan'a uzanan steplerde göçebe olarak yaşıyorlardı. 407-553 yılları arasından bir devlet kurdular. Altıncı yüzyılda Avrupa'ya akın eden bir bölüm Avarlar, 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u fethe çalıştılar....

Soyadı Kanunu – Yasası Nedir, Ne Zaman Çıkarıldı,

Soyadı Yasası 16 Haziran 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öz adlarından başka bir de soyadına sahip olmasıyla ilgili yasa kabul edildi. Medeni Kanun'da soyadı ile ilgili hükümler vardı. Bundan dolayı soyadı almayı kanun kapsamına almak,...

Halifeliğin Kaldırılması, Nedenleri, Tarihi, Hakkında Bilgi

Osmanlı Padişahları, Yavuz Sultan Selim'den itibaren halife unvanını alarak dünyadaki bütün Müslümanların yöneticisi sayıldı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1 Kasım 1922'de TBMM, saltanat ile halifeliği birbirinden ayırdı. Vahdettin'in 16 Kasım 1922'de hayatını tehlikede gördüğünü bildirerek...

Lozan Barış Antlaşması Tarihi, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1924 tarihinde İsviçre'nin Lozan Kenti'nde sürdürülen barış görüşmeleri tamamlandı. Antlaşmayı Türkiye adına Dışişleri Bakanı İsmet Paşa imzaladı. 20 Kasım 1922'den 7 Şubat 1923'e kadar süren ilk görüşmelerde Türkiye'ye zorla kabul ettirilmek...

Mondros Mütarekesi Nedir, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

30 Kasım 1918 Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaş'ına son veren Mütareke'yi Limni Adası'nın limanı olan Mondros'ta imzaladı. Limanda Agamemnon zırhlısında Osmanlı devleti adma Bahriye Bakanı Rauf Bey'in (Orbay) katıldığı görüşmelerde İtilaf Devletleri'ni Akdeniz'deki İngiliz...

İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri! Tarihi, Hangi Savaşta Söylenmiştir

1 Eylül 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, orduya günlük emrini yayınladı: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! 26 Ağustos sabahı 5.30'da Kocatepe'den topçu atışıyla başlayan Büyük Taarruz hızla gelişti. 30 Ağustos'ta tarihe Başkomutan Meydan Savaşı...

Altı Gün Savaşı Nedir, Tarihi, Kim Kazandı, Hakkında Bilgi

Altı Gün Savaşı 1967 yılı 5-10 Haziran'ında 6 gün için de yaşanan ve İsrail'in üstünlüğü ile biten savaş. İsrail ile Arap ülkeleri arasında giderek tırmanan gerginlik, 5 Haziran'da savaşa dönüştü. İsrail savaş uçakları, ani bir...

Mahatma Gandhi Suikasti, Kim Öldürdü, Nasıl Öldü,

30 Ocak 1948'de Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasında en büyük ve etkin rolü oynayan adam, Mahatma Gahdhi, bugün Yeni Delhi'de, Nathuram Godse adında fanatik bir Hindu tarafından öldürüldü. Hindu-Müslüman birliğinin sağlanması için, başlattığı son açlık...

Dünyanın İlk Kadın Başbakanı Kimdir, Hangi Ülkeden Çıkmıştır

Dünyanın İlk Kadın Başbakanı 21 Temmuz 1960 tarihinde Sri Lankalı siyasetçi Bayan Sirimavo Bandaranaike(1916 - 2000), dünyanın ilk kadın başbakanı olarak yemin etti ve görevine başladı. Eski adı Seylan olan Sri Lanka'nın “Sri Lanka Özgürlük...

Dersim İsyanı Nedir, Kısaca, Hakkında Özet Bilgi

Dersim Harekâtı Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'da bazı ağalar ve din adamları yer yer dışardan gelen kışkırtmalardan da etkilenen ayaklanmalara giriştiler. 1925'teki Şeyh Sait isyanı, 1930'daki Ağrı ayaklanmaları bu tür olaylar arasında yer alıyordu. 1937 yılında...

Serbest Cumhuriyet Fırkası Özellikleri, Ne Zaman Kapandı, Hakkında Kısa Bilgi

Serbest Cumhuriyet Fırkası 7 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarından Fethi Bey'in (Okyar) kurduğu parti, Türkiye'deki rejimin demokratik kurallara bağlı, çok partili yönetim haline getirilmesini amaçlıyordu. Yeni partinin cumhuriyetçilik ve...

Kunuri Savaşı Tarihi, Kayıplar, Hakkında Bilgi

Kore Savaşı'nda Kunuri Savaşı diye adlandırılan kanlı çarpışmalarda Türk Tugayı'nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerine karşı direndiği savaştır.  27 Kasım günü başlayan çarpışmalarda Türk tugayı kendine verilen hattı muhafaza ederek, müttefik 8. Ordusu'nun geri...

Yazı Devrimi Ne Zaman, Niçin Yapılmıştır, Amacı, Hakkında Bilgi

Yazı Devrimi Türkler tarih boyunca en yaygın biçimde Orhun Alfabesi, Uygur Alfabesi, Arap Alfabesi gibi yazı sistemlerini kullandılar. İslam Uygarlığı'mn kabulünden itibaren küçük bazı değişikliklerle kullanılmış olan Arap Alfabesi Türkçenin ses yapısına uymuyor, eğitim -...

Mustafa Kemal’in Ordu Raporu (20 Eylül 1917)

20 Eylül 1917'de Halep'te 7. Ordu komutanlığında bulunan Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki ileri gelenleri Talat, Enver ve Cemal paşalara yurdun durumu, ordunun yönetimi konularıyla ilgili bir rapor gönderdi. Mustafa Kemal, 5 Temmuz'da karagahı Suriye'de...

Şapka Kanunu Nedir, İnkilabı, Tarihi, Devrimi,

1925 yılı 25 Kasım'ında şapka giyilmesi hakkındaki kanun TBMM'de kabul edildi. Türk toplumunu yaşayış, görünüş ve kültürde bir Doğu ülkesi olmaktan bütünüyle çıkarmayı amaçlayan devrim hareketleri arasında şapkanın başlık olarak kabulünün de önemli bir yeri...

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in İdamı

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin İdamı 1915 yılı 9 Nisan'nda Boğazlıyan Kaymakamı olan Kemal Bey, Ermeni sorunuyla ilgili, görülerek Harp Divanı kararıyla İstanbul'da idam edildi. Birinci Dünya Savaşı içinde Doğu Anadolu'da Rus işgalinden yararlanan Hatisyan ve...

Büyük Nutuk Nedir, İçeriği, Tarihsel Niteliği, Ne Zaman Okundu, Hakkında Özet, Kısa Bilgi

Büyük Nutuk 15 - 20 Ekim 1927 Tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Büyük Nutuk diye anılan tarihsel söylevini Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Kurultayı'nda okudu. Söylevin okunması 6 gün sürdü. Söylevde anlatılan olaylar, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs...

En Çok Okunanlar