Hatay’ın Anavatan’a Katılması Tarihi, Kısaca, Hakkında Bilgi

7 Temmuz 1939 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 3711 sayılı yasayla Hatay İli Türk sınırları içine alındı. Aynı yasayla Hatay İli valiliğine...

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir, Tarihi, Önemli Maddeleri, Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması. I. Dünyâ Savaşı sonunda Osmanlı Devletiyle İtilâf Devletleri arasında imzâlanan mütâreke (30 Ekim 1918). ABD'nin Ocak 1917'de savaşa katılmasıyla I. Dünya Savaşı'nın...

Nyon Antlaşması Nedir, Kısaca, Hakkında Özet Bilgi

Nyon Antlaşması 18 Eylül 1937 tarihinde Nyon Antlaşması TBMM'de onaylandı. Akdeniz'de korsanlık hareketlerine karşı alınacak tedbirlerle ilgili antlaşmaya imzalayan ülkeler şunlardı:.Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB, Romanya,...

Cuma Tatili Ne Zaman Kaldırıldı, Cuma Tatilinin Pazara Alınması

27 Mayıs 1935 tarihinde 2739 sayılı kanunla hafta tatili Cuma'dan Pazar'a çevrildi; dini bayramlar yanında milli bayram günleri tespit edildi. Daha önce İslam geleneğine bağlı...

İzmir Suikastı Kısaca, Özet, Hakkında Bilgi

İzmir Suikastı 15 Haziran 1926 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast düzenlediği belirlendi. Suikastı olayla ilgili motorcu Şevki, İzmir Valisi Kâzım Paşa'ya (Dirik) ihbar etti....

Cumhuriyetin İlanı Tarihi, Özet, Kısaca, Hakkında Bilgi

TBMM'nin çalışmalarında Mustafa Kemal Paşa'nın yönetimindeki Müdafaa-i Hukuk grubu etkiliydi. İkinci Grup adı verilen muhalefet ise zaman zaman yönetime sert direnişler gösteriyordu. İkinci Grup,...

Bozkurt Davası Nedir, Özeti, Hakkında Bilgi

Bozkurt Davası 2 Ağustos 1926 Tarihinde Adalar Denizi'nde Sığrı açıklarında Bozkurt adlı Türk vapuru ile Fransız Lotüs Gemisi çarpıştı. Çarpışmada 8 Türk vatandaşı öldü. Fransız...

Tan Gazetesi Olayı, Baskını, Kısaca Hakkında Özet Bilgi

4 Aralık 1945 tarihinde Beyazıt'ta toplanan üniversiteli öğrenciler, Cağaloğlu'na doğru yürüyüşe geçtiler. ABC Kitabevi, La Turquie (Fransızca Gazete), Görüşler Dergisi, Yeni Dünya Gazetesi, Berrak...

Avarlar Kimdir, Kısaca Hakkında Bilgi

Avarlar Çinlilerin Juan-Juan dedikleri eski Türk kavmi. Mançurya'dan Turfan'a uzanan steplerde göçebe olarak yaşıyorlardı. 407-553 yılları arasından bir devlet kurdular. Altıncı yüzyılda Avrupa'ya akın eden...

Soyadı Kanunu – Yasası Nedir, Ne Zaman Çıkarıldı,

Soyadı Yasası 16 Haziran 1934 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öz adlarından başka bir de soyadına sahip olmasıyla ilgili yasa kabul edildi. Medeni Kanun'da soyadı ile...

Halifeliğin Kaldırılması, Nedenleri, Tarihi, Hakkında Bilgi

Osmanlı Padişahları, Yavuz Sultan Selim'den itibaren halife unvanını alarak dünyadaki bütün Müslümanların yöneticisi sayıldı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1 Kasım 1922'de TBMM, saltanat ile halifeliği...

Lozan Barış Antlaşması Tarihi, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1924 tarihinde İsviçre'nin Lozan Kenti'nde sürdürülen barış görüşmeleri tamamlandı. Antlaşmayı Türkiye adına Dışişleri Bakanı İsmet Paşa imzaladı. 20 Kasım 1922'den 7...

Mondros Mütarekesi Nedir, Kısaca, Özeti, Hakkında Bilgi

30 Kasım 1918 Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaş'ına son veren Mütareke'yi Limni Adası'nın limanı olan Mondros'ta imzaladı. Limanda Agamemnon zırhlısında Osmanlı devleti adma Bahriye...

İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri! Tarihi, Hangi Savaşta Söylenmiştir

1 Eylül 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, orduya günlük emrini yayınladı: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! 26 Ağustos sabahı 5.30'da Kocatepe'den topçu atışıyla başlayan...

Altı Gün Savaşı Nedir, Tarihi, Kim Kazandı, Hakkında Bilgi

Altı Gün Savaşı 1967 yılı 5-10 Haziran'ında 6 gün için de yaşanan ve İsrail'in üstünlüğü ile biten savaş. İsrail ile Arap ülkeleri arasında giderek tırmanan...

Mahatma Gandhi Suikasti, Kim Öldürdü, Nasıl Öldü,

30 Ocak 1948'de Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasında en büyük ve etkin rolü oynayan adam, Mahatma Gahdhi, bugün Yeni Delhi'de, Nathuram Godse adında fanatik bir...

Dünyanın İlk Kadın Başbakanı Kimdir, Hangi Ülkeden Çıkmıştır

Dünyanın İlk Kadın Başbakanı 21 Temmuz 1960 tarihinde Sri Lankalı siyasetçi Bayan Sirimavo Bandaranaike(1916 - 2000), dünyanın ilk kadın başbakanı olarak yemin etti ve görevine...

Dersim İsyanı Nedir, Kısaca, Hakkında Özet Bilgi

Dersim Harekâtı Cumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'da bazı ağalar ve din adamları yer yer dışardan gelen kışkırtmalardan da etkilenen ayaklanmalara giriştiler. 1925'teki Şeyh Sait isyanı, 1930'daki...

Serbest Cumhuriyet Fırkası Özellikleri, Ne Zaman Kapandı, Hakkında Kısa Bilgi

Serbest Cumhuriyet Fırkası 7 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşlarından Fethi Bey'in (Okyar) kurduğu parti, Türkiye'deki rejimin demokratik kurallara bağlı,...

Kunuri Savaşı Tarihi, Kayıplar, Hakkında Bilgi

Kore Savaşı'nda Kunuri Savaşı diye adlandırılan kanlı çarpışmalarda Türk Tugayı'nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerine karşı direndiği savaştır.  27 Kasım günü başlayan çarpışmalarda Türk...

Yazı Devrimi Ne Zaman, Niçin Yapılmıştır, Amacı, Hakkında Bilgi

Yazı Devrimi Türkler tarih boyunca en yaygın biçimde Orhun Alfabesi, Uygur Alfabesi, Arap Alfabesi gibi yazı sistemlerini kullandılar. İslam Uygarlığı'mn kabulünden itibaren küçük bazı değişikliklerle...

Mustafa Kemal’in Ordu Raporu (20 Eylül 1917)

20 Eylül 1917'de Halep'te 7. Ordu komutanlığında bulunan Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki ileri gelenleri Talat, Enver ve Cemal paşalara yurdun durumu, ordunun yönetimi...

Şapka Kanunu Nedir, İnkilabı, Tarihi, Devrimi,

1925 yılı 25 Kasım'ında şapka giyilmesi hakkındaki kanun TBMM'de kabul edildi. Türk toplumunu yaşayış, görünüş ve kültürde bir Doğu ülkesi olmaktan bütünüyle çıkarmayı amaçlayan devrim...

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in İdamı

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin İdamı 1915 yılı 9 Nisan'nda Boğazlıyan Kaymakamı olan Kemal Bey, Ermeni sorunuyla ilgili, görülerek Harp Divanı kararıyla İstanbul'da idam edildi. Birinci...

Büyük Nutuk Nedir, İçeriği, Tarihsel Niteliği, Ne Zaman Okundu, Hakkında Özet, Kısa Bilgi

Büyük Nutuk 15 - 20 Ekim 1927 Tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Büyük Nutuk diye anılan tarihsel söylevini Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Kurultayı'nda okudu. Söylevin...