Roma Mitolojisi

Roma Mitolojisinde Vesta (Roma Mitolojisi)

Vesta, Roma mitolojisinde ocak, yuva (ev) ve ailenin bakire tanrıçasıydı. Mitolojiye göre babası tanrı Saturnus (Yunan mitolojisinde Kronos) annesi ise ocağın ve ailenin tanrıçası Ops'du. Yunan mitolojisindeki Hestia'ya denkti. Belirli bir kişiliği olmadığı gibi,...

ROMA Mitolojisi

pegasus_from_water.jpg" border="0" align="left" />

Roma Mitolojisinde Tanrıçalar (Roma Mitolojisi)

"Roma mitolojisi, Roma tanrıları, Tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikayelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir. Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz." Roma tanrılarının yaratılış hikayeleri olabilir ama onlar...

Roma Tanrıları (Roma Mitolojisi)

zeust.jpg" border="0" align="left" />

Antik Romalılar Din ve Özellikleri (Roma Mitolojisi)

M.Ö 4 yüzyıl ortalarından sonra kararlı bir biçimde büyümeye başlayan Roma Devleti Büyük İskender İmparatorluğu’nun parçalanışı sürecinde Roma Devleti bütün İtalya’yı tek bir siyasal çatı altında toplamayı başarı. İlk başta küçük olan Roma Devleti...

En Çok Okunanlar