Sosyoloji

Werner Sombart

Şuraya atla: kullan, ara Werner Sombart Doğum 19 Ocak 1863(1863-01-19) Ermsleben, Almanya Ölüm 18 Mayıs 1941 (78 yaşında)Berlin Milliyeti Almanya Dalı Sosyal bilimler Çalıştığı yerler Berlin Humboldt Üniversitesi Wroclaw Üniversitesi Doktora hocası Gustav von SchmollerAdolph Wagner Doktora öğrencileri Wassily Leontief Richard Löwenthal Werner Sombart (19...

Karl Mannheim

Maddede ad soyadı sırasıyla yazılmaktadır. Macar geleneğine göre Mannheim Karl olarak yazılır. Karl Mannheim veya Károly Mannheim (d. 27 Mart 1893 - ö. 9 Ocak...

Mümtaz Turhan’ın Hayatı Eserleri ve Sosyolojisi

  Mümtaz Turhan 1908 yılında dünyaya geldi. istanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiFelsefe Bölümüne girdikten sonra 1928 yılında devlet bursuyla eğitim için Almanya’yagitti. Berlin ve Frankfurt Üniversitelerinde...

Emre Kongar

Şuraya atla: kullan, ara Reşit Emre Kongar (d. 13 Ekim 1941, İstanbul), Türk toplum bilimci, profesör. İçindekiler 1 Erken yaşamı ve eğitimi 2 Kariyeri 3 Ödülleri 4 Kitapları 5 Kaynakça 6 Dış bağlantılar Erken...

Ziya Gökalp’in Türk Sosyolojisine Katkıları

Sonuç olarak; sosyolojinin bilim olarak ülkemize yerleşmesinde Ziya Gökalp’in yerive çabaları tartışılmayacak kadar önemli ve nettir. Sosyoloji Gökalp aracılığı ileüniversiteye girmiş, üniversitede bir araştırma...

Sosyal Süreçler Bilimi Olarak Sosyoloji

Sosyal münasebetlerin yapısallaşması belli zamana ihtiyaç gösterir.   Davranışın belli bir zamanda yapısallşmasına eski deyimle vetire, yabancı deyimle proses yeni Tükçe ile süreç denmektedir.   Sosyal davranışlar,...

Sosyal Bilimlerin Sınıflandırılması

Bilimleri sınıflandırabilmek için elimizde iki ölçüt mevcuttur:      Konu     Metot Bu ayırım bize bilimlerin iki ortak noktasının olduğunu da gösteri-yor: Metot bakımından ortak nokta, konu bakımından...

Sosyoloji Teorileri ve Ortak Özellikleri :Bilimsel Olma

Sosyoloji teorileri, belirli bir sosyal olgunun bilimsel kabul edilen bir metotla incelenmesiyle varılan genellemelerdir. Görüldüğü üzere bu tanım her şeyden önce, bilimsel bir metotla...

Ziya Gökalp’in Halkçılık Anlayışı

Gökalp sosyolojisinde halkçılık milliyetçiliğin ikiz kardeşi olarak yerini alır. ZiyaGökalp, milliyetçi ve halkçı görüşleri beraber değerlendirmiştir. Halkçılık, halkadayanmaktır. Halk, saşığını koruyan kesimdir. Bilim; ırklar,...

CEMİL MERİÇ KİMDİR

  1912 yılında Balkan Savaşı esnasında ailesi Yunanistan Dimetoka’dan Hatay’a göç eden Cemil Meriç 1916’da doğdu. 1936’ya kadar Hatay Fransa’nın mandası altında olan Suriye sınırlarının...

Klasik Sosyologlar -Kurucu Babalar ve Çağdaşları

  Klasik Sosyologlar -Kurucu Babalar ve Çağdaşları           Thomas Luckmann Kimdir Luckmann “Görünmeyen Din” adlı eserinde, din sosyolojisinin, modern toplumda dinin değişen yapısını tahlil etme konusunda sorunlar yaşadığını...

Jürgen Habermas Hayatı ve Eserleri

Jürgen Habermas Hayatı ve Eserleri 18 Haziran 1929’da Düsseldorf’ta doğdu. 1949-54 arasında Göttingen, Zürih ve Bonn’da felsefe, tarih, psikoloji, Alman edebiyatı ve ekonomi öğrenimi...

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas Doğumu 18 Haziran 1929 (1929-06-18) (88 yaşında)Düsseldorf, Rheinprovinz, Almanya Çağı 20. yüzyıl felsefesi Bölgesi Batı felsefesi Okulu Kıta felsefesi İlgi alanları Sosyal teori, epistemoloji, siyaset felsefesi, edimbilim Önemli fikirleri İletişimsel rasyonalite, söylem etiği, müzakereci demokrasi,...

Marcel Mauss

Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. Marcel Mauss...

Peter Ludwig Berger

Peter Ludwig Berger, (d. 17 Mart 1929 - ö. 27 Haziran 2017), ABD'li sosyolog ve teolog. Bilinen sosyolojideki en etkili metinlerden biri olarak kabul edilen...

Montesquieu

Bu madde herhangi bir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek bu maddenin geliştirilmesine yardımcı olunuz. Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. Charles-Louis de...

El-Biruni Hayatı Fikirleri ve Eserleri

973  Yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Esas adı Ebû Reyhan b. Muhammed'dir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Tahsil çağına girdiğinde Hârizmşahların hima-yesine alındı ve saray...

Claude Dubar

Bu madde, öksüz maddedir; zira herhangi bir maddeden bu maddeye verilmiş bir bağlantı yoktur. Lütfen ilgili maddelerden bu sayfaya bağlantı vermeye çalışın. (Şubat 2016)...

Haşmet Babaoğlu

Şuraya atla: kullan, ara Haşmet Babaoğlu Doğum 8 Mayıs 1955 (1955-05-08) (62 yaşında)Bursa, Türkiye Meslek Gazeteci, Yazar Haşmet Babaoğlu,(d. 8 Mayıs 1955, Bursa) Türk gazeteci, yazar. 1955 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul'da Anadolu yakasında...

Ralf Dahrendorf

Şuraya atla: kullan, ara Professor R. G. Dahrendorf 1980 Ralph Gustav Dahrendorf, Baron Dahrendorf KBE FBA ( 1 Mayıs 1929 -17 Haziran 2009 )Ralf Dahrendorf:Alman-İngiliz sosyolog, filozof,...

Ziya Gökalp Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın Hakları

  Batılılaşma Açısından Eski Türklerin Önemi ve Kadın Hakları Günümüzde Batı toplumlarında yer alan çağdaş yaşam biçimine ait ne varsa bunları n eski Türk toplumlarında da olduğu iddia...

BEHİCE BORAN HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİ

  Türk Sosyoloji Tarihi’nde, Toplumsal Yapı ve Değişme çalışmaları Mehmet Ali fievki Bey’in Kurna Köyü incelemeleri ile başlar. Bu çalışma biçimi ve toplumun pratikteki haline...

Özer Ozankaya

Şuraya atla: kullan, ara Özer Ozankaya (d. 1937 Kulp, Diyarbakır), Türk toplum bilimci (sosyolog), akademisyen. "Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği" konulu araştırmasıyla bilinir. 1959'da Ankara Üniversitesi...

İsmail Beşikçi

Şuraya atla: kullan, ara İsmail Beşikçi Doğum 7 Ocak 1939 (1939-01-07) (78 yaşında)Çorum, Türkiye Takma ad Sarı Hoca Meslek Sosyolog, yazar İkamet Ankara Vatandaşlık  Türkiye Eğitim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Önemli eser Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Etkin yılları 1967 - günümüz İsmail...

ZİYAEDDİN FAHRİ FINDIKOĞLU HAYATI ESERLERİ VE SOSYOLOJİSİ

  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerini, çeşitli sorunlara karşıgeliştirdiği düşüncelerini ve sosyolojik yaklaşımlarını sıralayabilmek.Çalışmalarının “çeşitliliği” ve “çok yönlülüğü”ne dikkat edilirse onun temel hedefinin“Türkiye’de yerli ve millî...

En Çok Okunanlar