Aşağılık Kompleksi Nedir, Nedenleri, Hakkında Bilgi

Aşağılık kompleksi, Bireysel Psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler tarafından ortaya atılan ve kişinin bazı yönlerde kendini diğerlerinden aşağı hissetmesi neden olan karmaşa.

İlahi Aşk Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

İlahi aşk — Dini veya spirtüalist yönelişlerle kişinin, maddesel dünyaya ait varlıklara olan sevgisinin kaynağına dönerek ilahi olana dair hissettiği yüce bağlılık;...

Coulrophobia Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Koulrofobi palyaçolara duyulan korkudur. Koulro kelimesi, Antik Yunan kültüründe palyaçoların eğlence figürü olarak yer almamasına rağmen,Yunanca'da tahtabacak anlamına gelen "κωλοϐαθριστής" kelimesinden gelir.

En Etkili 10 Psikoloji Deneyi (Psikoloji)

Psikoloji insan davranışı ve doğasıyla ilgili olan zihinsel süreçleri inceler. Psikoloji bilimi tarihinde dikkate değer birçok deney vardır. Bazı deneyler, kabul etmek istemeyeceğimiz, fakat...

Klinik Psikoloji Nedir, Ne Demektir Kısaca Anlamı

Klinik psikoloji ferdin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da...

Uyuklama Evresi Nedir, Hakkında Bilgi

Uyuklama evresi, (Fransızca periosde de latence, İngilizce latency period) erken çocukluk cinselliğinin gelişim evrelerinden sonuncusunun bitiminden buluğunun başlamasına kadar olan zamandır.

Parkinson Nedir, Parkinson Hastalığı Ne Demektir, Belirtileri, Tedavisi

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa...

Analitik Psikoloji Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Analitik Psikoloji, Carl Gustav Jung'un öğretilerini temel alan psikolojik akım. Üç büyük psikoloji akımından biridir. Diğerleri: psikanaliz, bireysel psikoloji.

Güdü Nedir. Ne Demektir, Tanımı (Psikoloji)

Organizmayı bir amaca yönelik davranışa iten iç güce güdü adı verilir. Organizmanın bir amaca yönelebilmesi için öncelikle dengesinin değişmesi (homestasis'in bozulması) ve hoşnutsuzluk yaratan...

Hematofobi Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Hematofobi (Kan korkusu) kana karşı duyulan aşırı ve önlenemez korku durumudur. Diğer birçok fobiden ayrı olarak bu korkunun akut durumlarında, vazovagal senkop (bayılma)gibi bazı...

Boşluk Duygusu Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Boşluk hissi veya boşluk duygusu, sevilen veya varlığından hoşlanılan bir varlığın, kişinin eli altında bulunmaması sonucunda beliren eksiklik duygusudur. Bir başka deyişle, "boşluk duygusu",...

Yansıtma Nedir? Tanımı, Örnekleri (Psikoloji)

Bireyin bilinçdışından gelen rahatsız edici dürtülerini, sanki onlar dışarıdan geliyorlarmış, başkaları tarafından kendisine yöneltiliyorlarmış gibi algılayarak bu dürtülerin baskısından kurtulma çabasına yansıtma denir. Yansıtma,...

Alzheimer Hastalığı Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en...

Aritmomani Nedir, Ne Demektir, Hakkında Kısa Bilgi

Aritmomani, hastayı rakamları saymaya, hesaplamaya, hareketlerini sayılara göre ayarlamaya iten sabit fikirdir.

Hayal Kırıklığı Nedir, Hayal Kırıklığının Anlamı Nedir

Eski dilde inkisarı-ı hayâl, sükût-ı hayâl olarak kullanılan Hayal kırıklığı bir insan beklentilerinin boşa çıkması halinde ortaya çıktan bir duygudur.

Psikoloji Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Tarihi, Türleri

Etimolojik olarak psyehe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinden oluşan psikoloji terimi, ruh bilgisi anlamına geliyorsa da, bu anlamın tarihsel olmak dışında bir önemi yoktur....

Nevroz Nedir, Psikanalizde, Psikolojide, Terimi ve Tarihçesi

Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve kişide ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan tinsel bir hastalıktır.

Uzun Süreli Bellek/Uzun Dönemli Hafıza Nedir, Hakkında Bilgi

Uzun süreli bellek ya da Uzun dönemli hafıza ((İngilizce)Long-term memory (LTM)), iki depolama hafıza modeli teorisinin bir parçası olarak, öğeler arasındaki ilişkilerin depolandığı bellektir....

Mutluluk Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Hangi Soruların Cevabında

Mutluluk, TDK sözlüğünde “bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan doğan kıvanç durumu” olarak tanımlanmakta olup, şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış...

Aşk Nedir, Aşk Duygusu Ne Demektir, Hakkında Bilgi, Anlamı

Aşk, sevi veya sevda, tutku ve bağlılık düzeyinde sevme olayı. Kişinin duygularını yönetememesi durumu ile olağan sevgiden ayırt edilebilir.

Evliliği Sarsan 8 Yanlış (Psikoloji)

Kabul, hep siz haklısınız, sizin dediğiniz doğru ve hep sizin sözünüz geçerli olmalı! Siz insanın kalbinden geçeni bile okuyabilirsiniz! Yok canım o kadar da değil...

Fobi Nedir, Ne Demektir, Türleri, Çeşitleri, Belirtileri, Tedavisi

Fobi, bir durumdan, nesneden veya canlı bir şeyden anormal derecede korkmaktır. Gerçek korkudan farklı olarak fobide korku, olması gerekenden çok daha fazla olup korkulan...

Odyoloji Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Odyoloji, kişilerin işitme ve denge bozukluklarını saptayan, tedavi ve rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. Latincedeki "audīre" (duymak) kelimesinden gelir.