Dutar Nedir

İran ve Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Dutar; Fars, Uygur, Özbek ve Türkmen halklarıyla adeta özdeşleşmiştir. Tar tel anlamına gelir ki Dutar, iki telli,...

Türkiye Wikipedia

Türkiye Bu madde bir ülke hakkındadır. Başlığın diğer anlamları için Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Bayrak Marşı: İstiklal Marşı   MENÜ 0:00   Başkent Ankara 39°55′K 32°50′D En büyük şehir şehir İstanbul 41°1′K 28°57′D Resmî diller Türkçe Konuşma dilleri: Türkiye'de konuşulan diller Demonim Türk Hükûmet Demokratik üniter anayasalbaşkanlık cumhuriyeti  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yasama organı Türkiye Büyük...

Atmosfer Nedir, Ne Demek, Atmosfer Basıncı Hakkında Bilgi

Atmosfer (Modern Yunanca ἀτμός (atmos), 'buhar' ve σφαῖρα (sphaira), 'küre'anlamına gelir. Bir gezegeni veya başka bir cismin gövdesini çevreleyen bir katman veya bir dizi...

Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Bir toplumdaki diğer sınıfların çoğundan...

Müzakere Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Müzakere Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Müzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi...

Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi Milliyet, bireysel bir kişi ile devlet arasındaki yasal bir ilişkidir. Milliyet, kişi üzerindeki devlet yetkisini verir ve kişiye...

Uygurlar Nedir, Uygurlar Tarihi ve Hanlığı Hakkında Bilgi

Uygurlar Nedir, Uygurlar Tarihi ve Hanlığı Hakkında Bilgi Uygurlar Doğu ve Orta Asya'da yaşayan bir Türk halkıdır. Günümüzde Uygurlar öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk...

Telekomünikasyon Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Telekomünikasyon Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri, Hakkında Bilgi   Telekomünikasyon tel, radyo, optik veya elektromanyetik sistemler ile işaret, sinyal, mesaj, kelime, yazı, görüntü ve ses...

Avangard Nedir, Avangart Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında Bilgi

Avangard Nedir, Avangart Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında Bilgi Avangard ya da Avangart, bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse...

Peronizm Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Politikaları Hakkında Bilgi

Peronizm Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Politikaları Hakkında Bilgi Peronizm (İspanyolca: peronismo) veya Adaletçilik (justicialismo), eski Cumhurbaşkanı Juan Domingo Perón ve ikinci eşi Eva Perón'un...

Keynesyen İktisat Nedir, Keynesçilik Nedir, Keynesyen Teorisi Hakkında Bilgi

Keynesyen İktisat Nedir, Keynesçilik Nedir, Keynesyen Teorisi Hakkında Bilgi Keynesyen Devrim, ekonomideki istihdam düzeyini belirleyen faktörlerle ilgili olarak iktisat teorisinin temel bir tekrarıydı. Devrim o...

Kozmopolitizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

kozmopolitizm, bütün insanların ortak bir ahlaka dayalı, tek bir topluluğa ait olduğu ideolojisidir. Herhangi bir şekilde kozmopolitizm fikrine uyan bir kişiye kozmopolit veya kozmopolit...

Minarşizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Felsefesi Hakkında Bilgi

Minarşizm (aynı zamanda minimal devletçilik, küçük devlet veya sınırlı devlet liberteryenizmi olarak da bilinir). Özgürlükçü siyaset felsefesinde, bir gece bekçisi devleti veya minarşizmi, tek...

Troçkizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Teorisi Hakkında Bilgi

Troçkizm, Rus devrimci Leon Troçki'nin savunduğu Marksizm teorisidir. Troçki, ortodoks bir Marksist ve Bolşevik-Leninist olarak tanımladı. Proletaryanın öncü bir partisinin, proleter enternasyonalizminin ve işçi...

Transhümanizm Nedir, Ne Demek, Transhümanizm Felsefesi Hakkında Bilgi

  Transhümanizm (H + veya h + olarak kısaltılır), insan zekasını ve fizyolojisini büyük ölçüde iyileştirmek için geniş ölçüde kullanılabilir olan sofistike teknolojiler geliştirerek ve...

Floroskopi Nedir, Ne Demek, Çalışma Prensibi Hakkında Bilgi

Floroskopi (/ flʊəˈrɒskəpi / ), bir nesnenin iç kısmının gerçek zamanlı hareketli görüntülerini elde etmek için X ışınlarını kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Bir doktorun,...

Fransiyum Nedir, Ne Demek, Özellikleri Hakkında Bilgi

Fransiyum, sembolü Fr ve atom numarası 87 olan bir kimyasal elementtir. Eka-sezyum olarak bilinirdi. Bu son derece radyoaktiftir; en istikrarlı izotopu olan fransiyum-223 (başlangıçta...

Genetik Nedir, Ne Demek, Tarihi, Hakkında Bilgi

Genetik, genlerin, genetik çeşitliliğin ve organizmalardaki kalıtımın araştırılmasıyla ilgili bir biyoloji dalıdır. Bilim adamı ve Augustinian rahibi Gregor Mendel, 19. yüzyılın sonlarında genetik keşfetti. Mendel,...

Akustik Nedir, Ne Demek, Akustik Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Akustik, titreşim, ses, ultrason ve infrasound gibi konular dahil olmak üzere, gazlar, sıvılar ve katılardaki tüm mekanik dalgaların incelenmesiyle ilgilenen fizik dalıdır. Akustik alanında...

İskemi Nedir, Ne Demek, Tanımı, Belirtileri Hakkında Bilgi

İskemi, dokulara kan tedarikinde bir kısıtlamadır ve hücresel metabolizma için gerekli olan oksijen kıtlığına neden olur (dokuyu canlı tutmak için).  İskemi genellikle kan damarlarındaki...

Hipokalemi Nedir, Ne Demek, Belirtiler ve Semptomlar Hakkında Bilgi

Hipokalemi, kan serumunda düşük bir potasyum seviyesidir (K +).  Hafif derecede düşük seviyeler tipik olarak semptomlara neden olmaz.  Belirtiler yorgun hissetmek, bacak krampları, halsizlik...

meclis

1. Meşrutiyet Nedir?

Kanun-i Esasi

1. Meşrutiyet Nedir?

1. Meşrutiyet

1. Meşrutiyet Nedir?