Felsefeciler

Barış Manço Sözleri

Sayfa 1 / 3 Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Şam ipeğinden burma giysen bile. Zemzem suyuyla yıkansan bile. Dünya ahiret bir keyif sürmek için. Mutlak dökmeli helal alınteri. Taş üstüne taş koya...

Schopenhauer Hayatı – Eserleri – Fikirleri

Schopenhauer köklerinin, Descartes ile Spinoza'nın çalışmalarını sürdürüp etkili oldukları ülkede, yani Hollanda'da yattığını sanmış olsa da, bugünkü bildiklerimiz onun yanıldığını göstermektedir. 1695'te ilk kez bir Schopenhauer, Danzing'de vatandaşlık  hakkı kazanmıştır. 1745'te Andreas Schopenhauer, Anna Renata Soermans ...

Whitehead’in Düşüncesi

Whitehead'in Düşüncesi Alfred North Whitehead'in düşüncesi, bu çağdaş temalar söz konusu olduğunda bâriz bir farklılık ya da sapma gösterir. Burada düalizmlerin, olgusal iddiaları paranteze almyan bir fenomenoloji tarafından altı kazınır. Mantıksal ve matematiksel dedüktif şemaların deneyimde kabaca gözlemlenebilir olan...

Edmund Husserl ve Fenomenoloji

Edmund Husserl ve Fenomenoloji Alman filozofu Edmund Husserl bütün bir felsefesini adlandırırken, fenomenoloji terimini kullandı. O transendental araştır - masını empirik önyargılardan kurtarmak ve gerek fizik ve gerekse psikoloji biliminin temelinde bulunan zorunlu doğrulara tekabül eden anlam bağıntılarını keşfetmek...

William James

William James Amerikan pragmatist hareketinin bir önderi olan William James - 'ın düşüncesi, başkaca şeyler yanında özellikle bilimin bilgi ve kültürdeki rolünü tayin etme teşebbüsüyle, çağdaş eğilimlerin bütün tipik özelliklerini taşır. Tıp eğitimi alan James, bir bilim olarak psikolojinin...

John Dewey

John Dewey Amerikalı bir eğitim reformcusu ve pragmatik filozofu olan John Dewey'nin, St. Louis Hegelcileri olarak bilinen bir grubun dergisinde yayınladığı "Kant ve Felsefî Yöntem" adlı makalesini işte bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir. Devvey maka - lede ifade edilen...

Friedrich Wilhelm Nietzsche Hayatı ve Eserleri

F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E Friedrich Wilhelm Nietzsche, 15 Ekim 1844'de, Kuzey Doğu Almanya'nın, babasının papaz olduğu küçük bir kasabasında, Röcken'de doğdu. Beş...

Descartes Hayatı Fikirleri

René Descartes Felsefedeki en ünlü söz, Descartes'e ait : "Cogito ergo sum." ( Düşünüyorum, öyleyse varım. ) Descartes Hayatı Fikirleri Descartes tarihçesi 1596 Rene Descartes 31 Martta doğdıı 1606 La Fleche'de Cizvit Kolejine başlar. 1614-1616 Poitiers'de hukuk derecesi için çalışır. 1618...

Heidegger’in Hayatı ve Eserleri Martin Heidegger’in Hayatı ve Eserleri

Martin Heidegger'in Hayatı ve Eserleri Martin Heidegger, Almanya’nın Baden kenti sınırları içinde Meßkirch adlı bir köyde doğdu. Babası, St. Martin Katolik kilisesinde hademeydi. Orta eğitimini burslu olarak Konstanz’da bir yatılı okulda tamamladı. Freiburg Üniversitesi'nde teoloji...

Heidegger’in Felsefesi – Martin Heidegger’in Felsefesi

Martin Heidegger'in Felsefesi Heidegger’e göre felsefe bilim değildir. 1930’larda felsefeyi, destrüksiyona tabi tutularak aşılması gereken metafizik bir gelenek olarak tanımlayan Heidegger, “düşünce”nin dönüştürücü ve kurtarıcı gücüne inanır. Bu anlamda “düşünce”, bilimsel faaliyetin aradığı kesinliğe benzer...

Martin Heidegger Kimdir?

Martin Heidegger Kimdir? Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Alman filozoftur. 26 Eylül 1889'da Baden eyaletinde doğdu. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetişti. Felsefi çalışmalarıyla olduğu kadar, yaşamı ve çeşitli dönemlerde...

En Çok Okunanlar