El-Razi Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

RAZİ, Ebubekir Zekeriya (841-926) İranlı filozof ve bilgin. İslam düşüncesinde Doğacılık’ın kurucusudur. İran’ın Rey kentinde doğdu, öldüğü yer bilinmiyor. Önce müzikle ilgilendi, sonra Bağdat’a giderek çağın...

Celestin Bougle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUGLE, Celestin (1870-1940) Fransız sosyolog. Sosyolojide Demografya Okulu’nun ve Toplumsal Biçimler Okulu’nun temsilcilerindendir. S. Brieuc’de doğdu. 20 yaşında Ecole Normale Superieure’den mezun oldu. S. Bricuc’de Montpellier...

Paul Natorp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NATORP, Paul (1854-1924) Alman, filozof ve eğitimci. Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun kurucularındandır. 24  Ocak 1854’te Düsseldorf’ta doğdu, 17 Ağustos 1924’te Marburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra...

Ebu Mansur el-Matüridî Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

Ebu Mansur el-Matüridî (d. yaklaşık 844, 863 - yaklaşık 944 ), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep...

Emil Kraepelin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kraepelin’in psikiyatriye en önemli katkısı akıl hastalıklarının sınıflandırılmasıdır. 1899’da Campen-dium der Psychiatrie'nm 6. baskısında akıl hastalıklarım, bugün şizofreni olarak adlandırılan dementia praecox (erken bunama)...

Periandros Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

PERİANDROS (İÖ 668/664-584) Eski Yunan, bilge. Yedi Bilge’den biridir, alçak gönüllülüğün bir davranış kuralı olarak benimsenmesini öne sürmüştür. İÖ 668 ya da 664’te Korent’te doğdu, aynı...

Richard Cantillon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTILLON, Richard (1680-1734) İrlanda asıllı Fransız iktisatçı. İktisat öğretisinde Merkantilist İktisat Okulu’yla Klasik İktisat Okulu arasındaki bağı temsil edenlerden biridir. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1697...

Alfred Fouillee Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fouillee, bu amaçla düşün-güç (idee-force) terimini ortaya atar. Güç onun düşüncesinde çağdaş fizikten alınmış bir kavram olan anlıksal durumlar için kullanılır. Fouillee’ye göre bu...

Bedia Akarsu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKARSU, Bedia (1921) Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felsefesi konularında çalışmıştır. İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Nötre Dame De Sion’da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde bitirdi...

Friedrich List Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LIST, Friedrich (1789-1846) Alman, iktisatçı. Klasik İngiliz Okulu’nun görüşlerine karşı çıkmış, yeni sanayileşmekte olan ülkelerin ulusal pazarlarını korumaları gerektiğini savunmuştur. Reutlingen’de Württemberg’de doğdu, 1846’da öldü....

Wilhelm Wundt Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WUNDT, Wilhelm (1832-1920) Alman, psikolog ve düşünür. İlk psikoloji deney laboratuvarmm kurucusu olması ve içebakış yöntemiyle tanınmıştır. 16 Ağustos 1832’de Mannheim kentinin bir banliyösü olan Neckarau’da...

Louis Claude de Saint-Martin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SAINT-MARTIN, Louis Claude (1738-1803) Fransız, filozof ve tanrıbilimci. insanda düşünce ve ustan üstün bir ahlak duygusunun bulunduğunu ileri sürmüştür. 18 Ocak 1738’de Ambroise’da doğdu, 23 Ekim...

Yang-Tseu Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

YANG-TSEU (İÖ 450-380) Çinli filozof. Uzun yaşamaya karşı çıkarak kısa verimli bir yaşamın gereğini savunmuş, belli bir yaşta kendini öldürmenin bilgelik olduğunu ileri sürmüştür. Yaşamı konusunda...

John Bates Clark Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CLARK, John Bates (1847-1938) ABD’li iktisatçı. Marjinalizm Okulu’ nun ABD’deki en önemli temsilcilerindendir. 26 Ocak 1847’de Providence’da doğdu, 21 Mart 1938’de New York’ta öldü. Eğitimini Brown...

Hans Kelsen Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KELSEN, Hans (1881-1973) Avusturya asıllı ABD’li hukuk felsefecisi. Geliştirdiği Saf Hukuk Kuramı’yla tanınmıştır. 11 Ekim 1881’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içindeki Prag’da doğdu, 19 Nisan 1973’te...

Georg Misch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MISCH, Georg (1878-1965) Alman, filozof. Dilthey düşüncelerinden kaynaklanan yaşam sorunlarını konu edinen bir görüşü geliştirmeye çalışmıştır. 5    Nisan 1878’de Berlin’de doğdu, 10 Haziran 1965’te Göttingen’de öldü....

Robert Fludd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fludd’ın evrenin yaradılışına ilişkin görüşleri Kabalacı olarak nitelenebilinir. Ona göre Tanrı, önce kendi içine dönerek bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluk, Tanrı’nın ışık olması nedeniyle...

Arthur Keith Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Londra’daki Royal Society’nin ve Paris Antropoloji Derneği’nin üyeliğine seçilen Keith, antropolojiye katkıları nedeniyle 1921’de “Sir” unvanıyla onurlandırılmıştır. Keith, 20.yy başlarında, tarihöncesi insanın fiziksel yapısını belirlemek...

Joseph Geyser Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GEYSER, Josef (1869-1948) Alman, filozof. Yeni-Thomasçı bir gerçekçilik anlayışı geliştirmiştir. 16    Mart 1869’da Erkelenz’de doğdu, 11 Nisan 1948’de Münih’te öldü. 1898’de Bonn Üniversitesi’nden doktor sanını aldı....

Siger (Brabant’lı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Siger’e göre felsefe sorunlarının çözümünde biri tanrısal bildiri (vahy) öteki us ilkeleri olmak üzere iki kaynak vardır. Usun yeterli ve kesin sonuca ulaştırıcı olmadığı...

Maine de Biran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Maine de Biran (1766-1824) Fransız filozof ve devlet adamı. İçde-neyin en önemli bir bilgi kaynağı ve öğrenmenin temeli olduğunu öne sürmüştür. Marie François Pierre Gonthier de...

Andrea Alciato Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALCİATİ, Andrea (1492-1550) İtalyan hukukçu. Hukuk felsefesi alanında 16. yy’da ortaya çıkan Hümanist akımın önde gelen temsilcilerindendir. 18 Mayıs 1492’de Milano yakınlarında Alzate’de doğdu. 1518’de Avignon...

Henry St. John Bolingbroke Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLINGBROKE, Henry St.John (1678-1751) İngiliz devlet adamı ve siyaset felsefecisi. İngiltere’deki muhafazakâr Tory Partisi’nin kurucularındandır. 1    Ekim 1678’de Londra’da doğdu, 12 Aralık 1751’de Battersea’de öldü. Babası...

Adolphe Franck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FRANCK, Adolphe (1809-1893) Fransız, filozof. Bir felsefe bilimleri sözlüğü hazırlamıştır, 9 Ekim 1809’da Meurthe’deki Liencourt’da doğdu, lî Nisan 1893’te Paris’te öidü. Haham olmak için girdiği...