Liberalizm’in Çeşitleri

Liberalizm'in Çeşitleri Liberalizmin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir. Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik...

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI ALİ ŞERİATİ'NİN DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ALİ ŞERATİNİN ESERLERİ 1933: *Doğumu.   1940: *İbn Yemin İlkokulu’na başlaması.   1946: *Meşhed Firdevsi Lisesine kaydolması.   1948: *İslamî Hakikatler Yayınları Merkezi’ne girişi.   1950: *Meşhed Öğretmen Okulu’na...

ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ YILLARA GÖRE SIRALI

YILLARA GÖRE DR. ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ² 1954 (Hicri Şemsi 1333)   Muhammet Hüseyin Al-i Kaşifu’l-Gıta’nın emperyalizmi mahkum edici içerikli cevabını Ali...

Ali Şeriati Hayatı Eserleri Fikirleri

HAYATI Gerçekte, onun asıl sorunu, hayatm kendisi değil; sadece onu nasıl, ne uğruna yaşayacağı sorusu idi. Bu yüzden, daha çocukluğundan itibaren, yalnız hayatını nasıl biçimlendireceğini,...

El-Razi Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

RAZİ, Ebubekir Zekeriya (841-926) İranlı filozof ve bilgin. İslam düşüncesinde Doğacılık’ın kurucusudur. İran’ın Rey kentinde doğdu, öldüğü yer bilinmiyor. Önce müzikle ilgilendi, sonra Bağdat’a giderek çağın...

Paul Natorp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NATORP, Paul (1854-1924) Alman, filozof ve eğitimci. Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun kurucularındandır. 24  Ocak 1854’te Düsseldorf’ta doğdu, 17 Ağustos 1924’te Marburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra...

John Zerzan (21.yy Filozofları)

zerzan-front-.jpg" border="0" align="left" />

Celestin Bougle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUGLE, Celestin (1870-1940) Fransız sosyolog. Sosyolojide Demografya Okulu’nun ve Toplumsal Biçimler Okulu’nun temsilcilerindendir. S. Brieuc’de doğdu. 20 yaşında Ecole Normale Superieure’den mezun oldu. S. Bricuc’de Montpellier...

Periandros Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

PERİANDROS (İÖ 668/664-584) Eski Yunan, bilge. Yedi Bilge’den biridir, alçak gönüllülüğün bir davranış kuralı olarak benimsenmesini öne sürmüştür. İÖ 668 ya da 664’te Korent’te doğdu, aynı...

Richard Cantillon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTILLON, Richard (1680-1734) İrlanda asıllı Fransız iktisatçı. İktisat öğretisinde Merkantilist İktisat Okulu’yla Klasik İktisat Okulu arasındaki bağı temsil edenlerden biridir. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1697...

Ebu Mansur el-Matüridî Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

Ebu Mansur el-Matüridî (d. yaklaşık 844, 863 - yaklaşık 944 ), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep...

Emil Kraepelin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kraepelin’in psikiyatriye en önemli katkısı akıl hastalıklarının sınıflandırılmasıdır. 1899’da Campen-dium der Psychiatrie'nm 6. baskısında akıl hastalıklarım, bugün şizofreni olarak adlandırılan dementia praecox (erken bunama)...

Alfred Fouillee Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fouillee, bu amaçla düşün-güç (idee-force) terimini ortaya atar. Güç onun düşüncesinde çağdaş fizikten alınmış bir kavram olan anlıksal durumlar için kullanılır. Fouillee’ye göre bu...

Bedia Akarsu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKARSU, Bedia (1921) Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felsefesi konularında çalışmıştır. İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Nötre Dame De Sion’da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde bitirdi...

Friedrich List Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LIST, Friedrich (1789-1846) Alman, iktisatçı. Klasik İngiliz Okulu’nun görüşlerine karşı çıkmış, yeni sanayileşmekte olan ülkelerin ulusal pazarlarını korumaları gerektiğini savunmuştur. Reutlingen’de Württemberg’de doğdu, 1846’da öldü....

Wilhelm Wundt Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WUNDT, Wilhelm (1832-1920) Alman, psikolog ve düşünür. İlk psikoloji deney laboratuvarmm kurucusu olması ve içebakış yöntemiyle tanınmıştır. 16 Ağustos 1832’de Mannheim kentinin bir banliyösü olan Neckarau’da...

Louis Claude de Saint-Martin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SAINT-MARTIN, Louis Claude (1738-1803) Fransız, filozof ve tanrıbilimci. insanda düşünce ve ustan üstün bir ahlak duygusunun bulunduğunu ileri sürmüştür. 18 Ocak 1738’de Ambroise’da doğdu, 23 Ekim...

Yang-Tseu Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

YANG-TSEU (İÖ 450-380) Çinli filozof. Uzun yaşamaya karşı çıkarak kısa verimli bir yaşamın gereğini savunmuş, belli bir yaşta kendini öldürmenin bilgelik olduğunu ileri sürmüştür. Yaşamı konusunda...

John Bates Clark Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CLARK, John Bates (1847-1938) ABD’li iktisatçı. Marjinalizm Okulu’ nun ABD’deki en önemli temsilcilerindendir. 26 Ocak 1847’de Providence’da doğdu, 21 Mart 1938’de New York’ta öldü. Eğitimini Brown...

Hans Kelsen Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KELSEN, Hans (1881-1973) Avusturya asıllı ABD’li hukuk felsefecisi. Geliştirdiği Saf Hukuk Kuramı’yla tanınmıştır. 11 Ekim 1881’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içindeki Prag’da doğdu, 19 Nisan 1973’te...

Georg Misch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MISCH, Georg (1878-1965) Alman, filozof. Dilthey düşüncelerinden kaynaklanan yaşam sorunlarını konu edinen bir görüşü geliştirmeye çalışmıştır. 5    Nisan 1878’de Berlin’de doğdu, 10 Haziran 1965’te Göttingen’de öldü....

Robert Fludd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fludd’ın evrenin yaradılışına ilişkin görüşleri Kabalacı olarak nitelenebilinir. Ona göre Tanrı, önce kendi içine dönerek bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluk, Tanrı’nın ışık olması nedeniyle...

Joseph Geyser Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GEYSER, Josef (1869-1948) Alman, filozof. Yeni-Thomasçı bir gerçekçilik anlayışı geliştirmiştir. 16    Mart 1869’da Erkelenz’de doğdu, 11 Nisan 1948’de Münih’te öldü. 1898’de Bonn Üniversitesi’nden doktor sanını aldı....

Arthur Keith Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Londra’daki Royal Society’nin ve Paris Antropoloji Derneği’nin üyeliğine seçilen Keith, antropolojiye katkıları nedeniyle 1921’de “Sir” unvanıyla onurlandırılmıştır. Keith, 20.yy başlarında, tarihöncesi insanın fiziksel yapısını belirlemek...

En Çok Okunanlar