Edebi Şahsiyetler

Abdurrahman Gubari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Gubârî (ö. 974/1566) Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi. Babasının adı Abdullah'tır. Âşık Çele-bi'nin yanlış olarak Hamîd-ilili, Latifi"nin Lârendeli, Şemseddin Sami'nin Ak­saraylı göstermelerine karşılık kendisinin Kâ'benâme adlı eserinde, "Mekke şeh­rin dilde çün berk eyledim...

Homeros Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HOMEROS (İÖ 8.yy) Iyonyalı ozan. Eski Yunan edebiyatının başlangıcı sayılan ve Batı edebiyatının temel yapıtlarından olan Ilyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısıdır. Yaşamıyla ilgili hiçbir kesin bilgi yoktur. Ancak İÖ 6.yy’dan bu yana onun İyonya’nın Smyrna...

Stanisław Przybyszewski Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PRZYBYZEWSKI, Stanislaw (1868-1927) Polonyalı roman ve oyun yazarı. Yapıtlarında entelektüellik ve cinsellik gibi temaları işlemiştir. 7 Mayıs 1868’de Inowroclaw kasabası yakınlannda, Lojevo’da doğdu, 21 Ekim 1927’de Jaronty’de öldü. Eğitimini Berlin’de yaptı. Burada Bohem sanatçılar arasına katıldı,...

Friedrich Bezold Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEZOLD, Friedrich (1848-1928) Alman tarihçi. Rönesans ve Reform dönemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Friedrich Gustav Johannes Bezold 26 Aralık 1848’de Münih’de doğdu, 29 Nisan 1928’de Bonn’da öldü. Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra 1870’te Münih...

Halil Nihat Boztepe Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Halil Nihat Boztepe, (1880-1949) Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ue hicivleriyle tanınan şair.

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı Bugün kullanılan notalama sistemi, Sadettin Arel ile Dr.Suphi Ezgi’nin ortak çalışmalarının bir ürünüdür. Bu sistem, Türk musikisine özgü perdeleri gösterme amacıyla Batı notasına özel diyez, bemol işaretleri eklenmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişte,...

Siyahi Ahmed Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED EFENDİ, Siyahî (ö. 1099/1687-88) Türk nesta'lik hattatı. İstanbul'da doğdu; babasının adı Sa­lih'tir. Türk nesta'lik hattının ilk büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmiş, rengi siyah olduğundan Siyâhî lakabıyla anılmıştır. Hattı, akrabası meşhur hat­tatlardan Tophaneli Mahmud...

Georges Rouault Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROUAULT, Georges (1871-1958) Fransız, ressam. Fransız Dışavurumculuğu’nun (Ekspresyonizm) en özgün ve güçlü temsilcilerinden biridir. Georges Henri Rouault 27 Mayıs 1871’de Paris’te doğdu, 13 Şubat 1958’de aynı kentte öldü. Bir doğramacı ustasının oğluydu. Büyükbabasımn evinde gördüğü...

Doris Lessing Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LESSİNG, Doris (1919) Ingiliz, yazar. 20. yy’ın toplum ve bireye ilişkin sorunlarını ele alan romanlarıyla tanınmıştır. 22 Ekim 1919’da İran’ın Kirmanşah kentinde doğdu. O sırada babası İngiliz ordusunda görevli bir kaptan olarak İran’da bulunuyordu. 1924’te ailece...

Thomas Wolfe Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WOLFE, Thomas (1900-1938) ABD’li yazar. Otobiyografi niteliğindeki romanlarıyla tanınmıştır. Thomas Clayton Wolfe 3 Ekim 1900’de North Carolina Eyaleti’nin Asheville kentinde doğdu, 15 Eylül 1938’de Maryland Eyaleti’nde, Baltimore’da öldü. 1916’da girdiği North Carolina Üniversitesi’n-deki öğrenimi sırasında tiyatro...

Esad Efendi (Yanyalı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ESAD EFENDİ ( ? -1730) Osmanlı bilim adamı. Aristoteles’in Physika adlı yapıtını Arapça’ya çevirmiştir. Mehmed Esad b.Ali b.Osman,Osmanlı egemenliğindeki Yanva’da (bugün Yunanistan’da Ioannina) doğdu, İstanbul’da öldü. Önce Yanya’da, 1686’dan sonra İstanbul’da medrese öğrenimi gördü...

Sam Shepard Kimdir, Hayatı, Oyunları, Hakkında Bilgi

SHEPARD, Sam (1943) ABD’li oyun yazarı. Ülkesindeki çağdaş oyun yazarlarının en ustalarından biridir. 5 Kasım 1943’te Illinois Eyaleti’nin Ford Sheridan kentinde doğdu. California’da ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1961-1962 yıllarında Mount San Antonio Junior College’da okudu. California,...

Ayşe Kulin Kimdir, Hayatı, Kitapları

Ayşe Kulin. Türk yazar ve gazeteci (d. 1941, İstanbul). Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı,...

Ah­med b. Ebü’l-Havari Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

AHMED b. EBÜ'L-HAVÂRÎ (ö. 246/860) İlk devir sufîlerinden. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Meyrnûn olup aslen Küfelidir. 164'te (780-81) doğdu. Şam'da yaşadı. Uzun yıllar ilim tahsiliyle meşgul oldu. Ebû Abdullah Saîd en-Nibâcî, Ebû Bekir b....

Ahmed el-Haşimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED el-HAŞİMİ   Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî (1878-1943) Mısırlı edip, yazar ve eğitimci. Kahire'de doğdu. Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesinde Muhammed b. Muhammed el-Enyâbî, Cemâleddîn-i Efgânî, Abdülkâdir b. Mus­tafa er-Râfiî ve...

Mahmut Goloğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Mahmut GOLOĞLU, hukukçu, tarihçi (Trabzon 1915 - 11 Ekim 1982). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1938). DP'den Trabzon milletvekili olarak siyasi hayata girdi (1950-1960). 27 Mayıs Darbesi'nden sonra, Anayasa'yı ihlal suçundan Yüksek Adalet Divanı'nda...

Barnett Newman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NEWMAN, Barnett (1905-1970) ABD’li ressam. Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) akımının ilk temsilci ve kuramcılarındandır. 29 Ocak 1905’te New York’ta doğdu, 3 Temmuz 1970’te aynı kentte öldü. Asıl adı Baruch’dur. Polonyalı göçmen bir ailenin çocuğuydu. Sanat eğitimini...

Sami Güner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sami Güner (5 Mayıs 1915, Priştine -20 Şubat 1991, Elmalık , Bolu). Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunan fotoğrafçı. İÜ Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak Merkez Bankası’nda görev aldı. Emekliye ayırtınca (1961), genç yaşta başladığı fotoğraf...

Ziyaeddin Kemali Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ziyâeddin Kemâlî (1873-1942) Tatar Türkleri'nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından. 9 Aralık 1873'te Ufa'ya (Başkirdistan) bağlı Telaş (Kileş) köyünde doğdu. Asıl adı Pervâzeddin, künyesi Cemâleddin b. Ke­mâleddin b. Abdüsselâm b. Mustafa'dır. ilk eğitimini köyünde aldıktan sonra...

Dante Alighieri Kimdir, Hayatı, Eserleri, İlahi Komedya, Hakkında Bilgi

DANTE ALIGHIERI (1265-1321) İtalyan, şair. Geçmişin kültür mirasıyla çağının felsefesini özümleyerek, Divina Commedia adlı yapıtıyla Hıristiyanlık öğretisinin edebiyat alanındaki en parlak örneğini vermiştir. Floransa’da doğdu, 14 Eylül 1321’de Ravenna’da öldü. O yıllarda Floransa, öbür İtalyan kenderi...

Ezra Pound Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

POUND, Ezra (1885-1972) ABD’li şair, çevirmen ve deneme yazarı. 20. yy İngiliz ve Amerikan şiirinin çağdaşlaşmasında rol oynamıştır. 30 Ekim 1885’te Idaho Eyaleti’nin Hailey kasabasında doğdu, 1 Kasım 1972’de Venedik’te öldü. Çok küçük yaşta ailesiyle birlikte...

Raymond Williams Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WILLIAMS, Raymond (1921 – 26 Ocak 1988) İngiliz, eleştirmen. İngiltere’de Marx-ist edebiyat eleştirisinin önde gelen adlarmdandır. Galler bölgesi sınırındaki Pandy köyünde doğdu. Küçük bir demiryolu memurunun oğluydu. İlkokulu köyde bitirdi. Ortaöğrenimini Abergaven-ny’de yaptıktan sonra Cambridge Üniversitesi’ndeki...

Mehmet Şevki Efendi -Hattat- Kimdir, Hayatı, Sanatı, Hakkında Bilgi

Mehmed Şevki Efendi (1829-1887) Osmanlı hattatı. Kastamonu'nun Seyyidîler (Şeydiler) köyünde doğdu. Tüccardan Ahmed Ağa'-nin oğludur. Küçük yaşlarda İstanbul'a gönderildi; burada dayısı Mehmed Hu­lusi Efendi ve onun damadı Harputlu Hoca İshak Efendi'nin yanında yetiş­ti. Aksaray-Yusufpaşa'daki sıbyan...

Aleksandr Soljenitsin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SOLJENİTSİN, Aleksandr (1918 - 2008) SSCB’li romancı. Stalin dönemini anı ve belgesel türlerine yakın bir anlatımla ele alan romanlarıyla tanınmıştır. Aleksandr Isayeviç Soljenitsin 11 Aralık 1918’de Kafkasya’da Koslovodsk’da doğdu. Orta halli aydın bir Kazak ailesinden geliyordu....

Piero della Francesca Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PIERO DELLA FRANCESCA (1410/1420-1492) İtalyan, ressam. Rönesans’ın klasik biçim anlayışının gelişmesinde, etkili olmuştur. Borgo San Sepolcro’da doğdu, 12 Ekim 1492’de aynı kentte öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Anto-nio di Anghiari’nin atölyesinde yetişti. 1439-1442 arasında Domenicano Veneziano’nun...

En Çok Okunanlar