Stanisław Przybyszewski Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PRZYBYZEWSKI, Stanislaw (1868-1927) Polonyalı roman ve oyun yazarı. Yapıtlarında entelektüellik ve cinsellik gibi temaları işlemiştir. 7 Mayıs 1868’de Inowroclaw kasabası yakınlannda, Lojevo’da doğdu, 21 Ekim 1927’de...

Friedrich Bezold Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEZOLD, Friedrich (1848-1928) Alman tarihçi. Rönesans ve Reform dönemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Friedrich Gustav Johannes Bezold 26 Aralık 1848’de Münih’de doğdu, 29 Nisan 1928’de Bonn’da...

Abdurrahman Gubari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Gubârî (ö. 974/1566) Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi. Babasının adı Abdullah'tır. Âşık Çele-bi'nin yanlış olarak Hamîd-ilili, Latifi"nin Lârendeli, Şemseddin Sami'nin Ak­saraylı göstermelerine karşılık...

Homeros Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HOMEROS (İÖ 8.yy) Iyonyalı ozan. Eski Yunan edebiyatının başlangıcı sayılan ve Batı edebiyatının temel yapıtlarından olan Ilyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısıdır. Yaşamıyla ilgili hiçbir kesin...

Dede Korkut Hikayeleri Nedir, Özellikleri, Başlıkları, Edebi Değeri

Dede Korkut Hikâyeleri adı verilen 12 hikâyenin XV. yy. sonu veya XVI. yy. başında yazıya geçirilmiştir. İlk olarak şarkiyatçı Fleischer'in sözünü ettiği...

Sis ve Gece Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Sis ve Gece, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 1996 yılında yayımlanan polisiye romanı'dır.

Halil Nihat Boztepe Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Halil Nihat Boztepe, (1880-1949) Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ue hicivleriyle tanınan şair.

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı Bugün kullanılan notalama sistemi, Sadettin Arel ile Dr.Suphi Ezgi’nin ortak çalışmalarının bir ürünüdür. Bu sistem, Türk musikisine özgü perdeleri...

Siyahi Ahmed Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED EFENDİ, Siyahî (ö. 1099/1687-88) Türk nesta'lik hattatı. İstanbul'da doğdu; babasının adı Sa­lih'tir. Türk nesta'lik hattının ilk büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmiş, rengi siyah...

Georges Rouault Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROUAULT, Georges (1871-1958) Fransız, ressam. Fransız Dışavurumculuğu’nun (Ekspresyonizm) en özgün ve güçlü temsilcilerinden biridir. Georges Henri Rouault 27 Mayıs 1871’de Paris’te doğdu, 13 Şubat 1958’de...

Doris Lessing Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LESSİNG, Doris (1919) Ingiliz, yazar. 20. yy’ın toplum ve bireye ilişkin sorunlarını ele alan romanlarıyla tanınmıştır. 22 Ekim 1919’da İran’ın Kirmanşah kentinde doğdu. O sırada babası...

Thomas Wolfe Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WOLFE, Thomas (1900-1938) ABD’li yazar. Otobiyografi niteliğindeki romanlarıyla tanınmıştır. Thomas Clayton Wolfe 3 Ekim 1900’de North Carolina Eyaleti’nin Asheville kentinde doğdu, 15 Eylül 1938’de Maryland Eyaleti’nde,...

Esad Efendi (Yanyalı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ESAD EFENDİ ( ? -1730) Osmanlı bilim adamı. Aristoteles’in Physika adlı yapıtını Arapça’ya çevirmiştir. Mehmed Esad b.Ali b.Osman,Osmanlı egemenliğindeki Yanva’da (bugün Yunanistan’da Ioannina) doğdu,...

Abdal Nedir, Ne Demektir Anlamı Tanımı

Abdal; Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan, Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir ve bu sayede en üst mânevî mertebenin bir adıdır. Sünnî İslam...

Sam Shepard Kimdir, Hayatı, Oyunları, Hakkında Bilgi

SHEPARD, Sam (1943) ABD’li oyun yazarı. Ülkesindeki çağdaş oyun yazarlarının en ustalarından biridir. 5 Kasım 1943’te Illinois Eyaleti’nin Ford Sheridan kentinde doğdu. California’da ortaöğrenimini tamamladıktan...

Meşk Nedir -Musikide, Müzikte- Hakkında Bilgi

Türk mûsikisinde meşk, hoca ve talebesinin birlikte çalışmaları suretiyle sözlü eserler ve saz eserleri repertuvarının yüzyıllar boyu nesilden nesile intikalini sağlamış bir...

Ayşe Kulin Kimdir, Hayatı, Kitapları

Ayşe Kulin. Türk yazar ve gazeteci (d. 1941, İstanbul). Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak...

Ya’u – Can Yücel Şiirleri

Ya’u Elektrik söndü dün gece, Zorbela toplayıp satrancın taşlarını Mecburen yattık. Simsiyah kediler gibi dolaşıyor koğuşta Uyuyan dostların nefesleri Dolaşsınlar azıcık! Tam ben de eve doğru açılıyordum Şıpırdatmadan...

Ah­med b. Ebü’l-Havari Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

AHMED b. EBÜ'L-HAVÂRÎ (ö. 246/860) İlk devir sufîlerinden. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Meyrnûn olup aslen Küfelidir. 164'te (780-81) doğdu. Şam'da yaşadı. Uzun yıllar ilim...

Ahmed el-Haşimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED el-HAŞİMİ   Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî (1878-1943) Mısırlı edip, yazar ve eğitimci. Kahire'de doğdu. Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesinde Muhammed...

Mahmut Goloğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Mahmut GOLOĞLU, hukukçu, tarihçi (Trabzon 1915 - 11 Ekim 1982). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1938). DP'den Trabzon milletvekili olarak siyasi hayata girdi (1950-1960)....

Figüran Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sinema ve tiyatroda dikkati çekmeyecek kadar önemsiz rolde oynayan kişiler. Genellikle diyaloglarda yer almazlar.

Ziyaeddin Kemali Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ziyâeddin Kemâlî (1873-1942) Tatar Türkleri'nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından. 9 Aralık 1873'te Ufa'ya (Başkirdistan) bağlı Telaş (Kileş) köyünde doğdu. Asıl adı Pervâzeddin, künyesi Cemâleddin b....

Dante Alighieri Kimdir, Hayatı, Eserleri, İlahi Komedya, Hakkında Bilgi

DANTE ALIGHIERI (1265-1321) İtalyan, şair. Geçmişin kültür mirasıyla çağının felsefesini özümleyerek, Divina Commedia adlı yapıtıyla Hıristiyanlık öğretisinin edebiyat alanındaki en parlak örneğini vermiştir. Floransa’da doğdu, 14...

Barnett Newman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NEWMAN, Barnett (1905-1970) ABD’li ressam. Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) akımının ilk temsilci ve kuramcılarındandır. 29 Ocak 1905’te New York’ta doğdu, 3 Temmuz 1970’te aynı kentte öldü....