Kategori -Öğretinin Kurucusu Aristoteles’e Göre- (Felsefe Akımları)

25

Batı dillerine Yunancadan geçmiş olan “kategori” kelimesi ifade, yüklem ve bir nesneye yüklenen nitelik anlamlarına gelir. Arapçada “söz” anlamına gelen “kavi” kelimesinden türetilen “mekûlât” da, bu Yunanca kelimenin hemen hemen tam çevirisi olarak, bir nesne karşısında, onu tanımlamak için “söylenmiş sözler” anlamını taşır.