Karl Popper Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

POPPER, Karl (1902 – 17 Eylül 1994, Londra)

Avusturya asıllı İngiliz filozof. Bilimi, önermelerin yanlışlanabilir oluşuyla ayırt etme yöntemini ortaya atmıştır.

Kari Raimund Popper 28 Temmuz 1902’de Viyana’da doğdu. Yükseköğrenimini Viyana Üniversitesi’nde matematik, fizik ve felsefe okuyarak bitirdi. 1937’de Viyana’dan ayrılarak Yeni Zelanda’daki Canterbury University College’a gitti. 1945’te İngiliz uyruğuna geçerek London School of Economics’te öğretim üyesi, 1949’da bu kurumda mantık ve bilimse! yöntem profesörü oldu. 1964’te kendisine “Sir” unvanı verildi.

Popper’ın felsefesi Viyana Çevresi’nin temel anlamlılık ve bilimsellik ölçütü olarak kullandığı doğrulama kuramının yadsınmasına dayanır. Bilimseli anlamlı olanla özdeşleştiren Schlick ve Carnap gibi filozoflar, deneyci bir ilke diye anlamlı olmayı da doğrulanabilir ile özdeş sayarlar. Popper buna iki yönden karşı çıkar. Önce, bilimsel olmayanın anlamsız olacağını benimsemez. Ayrımı da bir anlamsızlık ayrımı olarak görmez, ikinci olarak, bilimi, bilim olmayandan ayırırken, doğrulanabilirliğin ilke olamayacağını, çünkü genellik taşıyan bilimsel önermelerin, bütün gerçekleri kapsayamayacağından, doğallanamayacağını öne sürer. Popper’ın bunun yerine önerdiği ayrım ölçütü “yanlışlanabilirlik”tir (falsifiability). Ona göre bilimsel kuramlar karşıt örnekler getirilerek yanlışlanabilir. Bu da bilimselliğin ayırıcı özelliğidir. Doğrulama, genel önermelerde olanaksız olduğu ölçüde yanıltıcıdır da.