Karl Llewellyn Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

LLEWELLYN, Karl Nickerson (1893-1962)

ABD’li hukuk felsefecisi. Hukukta Gerçekçilik düşüncesinin önde gelen temsilcilerindendir.

22 Mayıs 1893’te Washington Eyaleti’nde Seattle kentinde doğdu, 13 Şubat 1962’de Chicago’da öldü. Lisans ve lisansüstü öğrenimini Yale Üniversitesi Hukuk Okulu’nda tamamlayarak 1920’de doktorasını aldı. New York barosuna girerek 1922’ye değin bir hukuk bürosunda staj gördü. 1922-1923 yıllarında Yale Üniversitesi’nde ticaret hukuku dersleri verdi. Ardından New York’ta banka ve firmalarda hukuk danışmanlığı ve avukatlık yaparak deneyimini artırdı. Yeniden Yale’e döndükten sonra yazdığı yazılarda ticari uygulamalar ve iktisadi koşullarla, yasalar arasındaki ilişki üzerinde durdu. 1925’te Columbia Üniversitesi’ne geçti. 1927’de profesör oldu. 1926-1951  arasında tek tip eyalet yasaları hazırlama çalışmalarına katılarak New York komitesinde görev aldı. ABD’de halen geçerli olan tek tip ticari yasaların oluşturulmasına önemli katkıda bulundu. 1951’de Chicago Üniversitesi’ne geçti.

Hukukta Gerçekçilik düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden olan Llewellyn’e göre hukuk, kitaplarda yer alan kurallar değildir. Yargının işleyişini ve yasaların toplumdaki işlevini anlayabilmek için hukuk bilimcilerinin yasalan, uygulama aşamasında incelemeleri gerekmektedir. Ona göre, Gerçekçilik bir yöntemdir; bu yönteme göre yasalan değerlendirebilmek için öncelikle olanla olması gereken arasında geçici bir ayrım yapılır; mahkemelerin geçmişteki uygulamaları incelenir, hukuksal öğretilere uyulup uyulmadığı sınanır. Bu araştırmanın amacı yasayla, yasanın kapsamına giren alanda yaşanan gerçekliğin ilişkisini kurmak, buradan elde edilecek sonuçla izlenen hukuksal politikayı değerlendirmek, son olarak da yasanın ne olması gerektiği konusunda bir karar vererek onu iyi hazırlanmış bir yasama ya da yargı kuralı haline getirmektir.

Llewellyn, hukuk kurallannm davranışları denetlemek ve yönlendirmek konusunda vazgeçilmez bir işleve sahip olduğunu, bu işlevi yerine getirebilmek için yasanın yanında ne amaçla hazırlandığına ilişkin bir açıklamanın da yer alması gerektiğini savunmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Cases and Materials on the Lam of Sales, 1930,(“Satış Yasalan ile İlgili Davalar ve Hukuksal Malzemeler”); The Bramble Bush: On Our Law and Its Study, 1930, (“Dikenli Çalı: Yasalarımız ve İncelenmesi Üstüne”); A Realistle Jurisprudence: The Next Step, 1930, (“Bir Gerçekçi Hukuk Bilimi: Gelecek Aşama”); Jurisprudence: Realism in Theory and Practice, 1962, (“Hukuk Bilimi: Kuramda ve Uygulamada Gerçekçilik”).