Karl Julius Beloch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

26

BELOCH, Karl Julius (1854-1929)

Alman tarihçi. Eski Çağ üzerine önemli araştırmalar yapmıştır.

21 Ocak 1854’te Almanya’da Nieder-Petschkendorf’da doğdu, 7 Şubat 1929’da Roma’da öldü. Babası büyük bir çiftlik sahibiydi. Freiburg Universitesi’nde öğrenim gördüğü yıllarda O. Ribbeck’in öğrencisi oldu. Sağlığının bozulması nedeniyle İtalya’ya gitti. 1879’da Roma Üniversitesi’nde Eski Çağ profesörü oldu. 1912-1913 arasında bir yıl süreyle Leipzig Universitesi’nde ders vermesi dışında bir daha Almanya’ya dönmedi.

I. Dünya Savaşı başlayınca bir süre İtalya’dan uzaklaştırıldı. Savaştan sonra Roma Üniversitesi’nde yeni kurulan Yunan Tarihi Bölümü’nün başına getirildi. İtalya’da Eski Çağ tarihi üzerine araştırmaları ilk kez başlatan öğretim üyesi olarak, E. Bereccia, G. Cardinali, G. De Sanctis ve L. Pareti gibi birçok tarihçinin yetişmesine önemli katkısı oldu.

En önemli çalışması olan Griechiscbe Geschichte (“Yunan Tarihi”) Yunan tarihinin iktisadi bir incelemesi niteliğindeydi. Toplumların ilerlemesinde siyasal sistemlerdeki değişikliklerden ve sanattaki ilerlemeden daha çok bilimin yaygınlaşmasının rolü olduğunu savundu.

Çalışmalarını Roma hegemonyasının kuruluşuna dek geçen dönemde yoğunlaştırdı. Çalışmalarında Eski Çağ, Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde Akdeniz halkıyla ilgili, arşivlerden toplanmış istatistikleri kullandı.

Die Geschichtsıoissenschaft der Gegermart in Selbstdarstellung (“Çağımız Tarih Bilimi”) adıyla yayımlanan kitabında yaşamöyküsüne de yer verdi. Kişiliğinin zayıf ve üstün yanlarını ele aldı, olayları değerlendiriş biçimini eleştirel bir yaklaşımla irdeledi. Yaşamı boyunca güçlü merkezi otoriteye karşı olan Beloch’un, liberal ya&laşımı kitaplarına da yansımıştır.

•    YAPITLAR: Campanien, 1879, (“Seferler”); Der italische Bund unter Roms Hegcmonie, 1880, (“Roma Hegemonyası Altında İtalyan Birliği”); Die attısche Politik seit Perikles, 1884, (“Perikles’den sonra Atina Siyaseti”); Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, 1886, (“Yunan-Roma Dünyasında Nüfus”); Griechiscbe Geschichte, 3 cilt, 1893-1904, (“Yunan Tarihi”); Römische Geschichte, 1926, (“Roma Tarihi”); Die Geschichtsıvissenschaft der Gegenıvart in Selbstdarstellung, S. Steinberg (yay.), 1926, (“Çağımız Tarih Bilimi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi