Karl Joseph Eberth Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

24

Müller’in asistanlığını yaptığı dönemde histolojiyle ilgilenen Eberth, Fransa’da Davainc’in şarbon basilini tanımlamasından ve Pasteur’ün mikroorganizmalar üzerindeki çalışmalarını yayımlayarak hastalıkların mikroplarla bulaştığı savını güçlendirmesinden sonra tümüyle bakteriyolojiye yöneldi. Difteri ve şarbon basili üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra, 1879’da, hastalık yapıcı etkeni o güne değin bilinmeyen tifo hastalığını incelemeye başladı. Bulgularım 1880’de yayımlayarak, tifolu hastaların özellikle dalağına ve karın bölgesindeki lenf düğümlerine yerleşen, iki ucu yuvarlak çomak biçimi oluşumların hastalık etkeni olduğunu açıkladı. Daha çok “Eberth basili” diye anılan tifo basili (Salmonella typbosa) 1884’te kültür ortamında üretildi, 1896’da da tifo aşısı ilk kez insanlar üzerinde denendi. İlk yıllarda % 10 ile 15 oranında ölümle sonuçlanan tifo hastalığı, kloramfe-nikol, ampisilin gibi antibiyotiklerin geliştirilmesinden sonra ölümcül bir hastalık olmaktan çıktı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi