Ana Sayfa Kimdir Karl Ferdinand Braun kimdir? Hayatı ve eserleri

Karl Ferdinand Braun kimdir? Hayatı ve eserleri

0

Karl Ferdinand Braun kimdir? Hayatı ve eserleri: (18501918) Alman fizikçi, radyo mühendisi. Tel­siz telgraf ve katot ışınları üzerine önemli buluşları olmuştur. Karl Ferdinand Braun, 6 Haziran 1850’de Fulda’ da doğdu. Öğrenimini Marburg ve Berlin üniversite­lerinde tamamladıktan sonra 1870’te Quincke’nin asistanı olan Karl Ferdinand Braun, 1876’da Marburg Üniversitesi fizik profesörlüğüne getirildi. Daha sonra çeşitli üniversitelerde görev aldı. 1885’te Tübingen Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Karl Ferdinand Braun burada bir fizik enstitüsünün kurulması için büyük çaba gösterdi. 1895’te Strasbourg Üniversitesi’ne giderek Fizik Kürsüsü başkanlığında ve Fizik Enstitüsü yöneticiliğinde bulundu. 1909’da telsiz telgraftaki öncü çalışmalarıy­la, Guglielmo Marconi ile birlikte Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. 20 Nisan 1918’de New York’ta öldü.

Karl Ferdinand Braun’un telsiz telgrafa yaptığı önemli katkılar, kristal düzelticiyi ve kapalı titreşim daireli “akuple” verici sistemini geliştirmesidir. Radyoelektrik dalga yayınlarının belirli bir yöne gönderilmesi ve radyo sinyallerinin güçlendirilmesi konusunda da öncü ça­lışmalar yaptı. Geliştirdiği çeşitli elektrikli araçlardan kendi adıyla anılan elektroskop, elektrostatik itme ya da çekme ilkesiyle çalışan, herhangi bir cisimdeki elektrik yükünün yeğinliğini ve cinsini saptamakta kullanılan bir çeşit voltmetreydi.

Karl Ferdinand Braun’un en önemli buluşu 1877’de gerçekleştir­diği osilograftır. Modern osiloskobun öncüsü olan bu ölçüm aracı Braun’un geliştirdiği özel bir tüpten yararlanıyordu. Braun tüpü, içinde katot ışınlarının oluşturulduğu cam bir borudur. Son bölümü dibi flüorışıl bir maddeyle kaplı bir koni şeklinde olan tübün içinde ilerleyen katot ışınları elektronlardan oluştuğu için bir manyetik ya da elektrik alanının etkisi altında sapma gösterir. Bu çalışma ilkesinden, çok küçük akım ya da gerilim değişikliklerinin ölçülmesinde yararlanılır. Işınların flüorışıl tabaka üzerindeki izleri Braun tüpünün dışındaki bir döner ayna yardımıyla incelenir. Osilograf aynı ilkeyle çalışan televizyon ve radarın geliştirilmesine de ola­nak sağlayan bir buluştur.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983