Karl Deutsch Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Deutsch toplumsal gelişme ve modernleşme sorunlarıyla ilgilenmiştir. Çalışmalarında, “toplumsal hereketlenme” kavramım kullanan Deutsch kavramın özellikle geleneksel ekonomik ve psikolojik yapılanmaların zayıfladığı, yeni toplumsallaşma ve davranış kalıplarının benimsenmeye başlandığı bir dönüşüm sürecinde geçerli olduğunu savunmuştur. Ona göre, toplumsal hareketlenme, toplumun değişik kesimleri arasında bir ilişkiler ağının kurulmasını içerir. Bu ise asgari bir iktisadi ve teknolojik gelişme düzeyini gerektirir. Bireyler süreç içinde yeni oluşan yapıyla bütünleşirler.

Deutsch’a göre toplumsal hareketlenme ve modernleşme kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Toplumsal hareketlenme bir toplumun etkin bir biçimde modernleşmesini güvence altına alır. Öte yandan toplumsal hareketlenme düzeyi, bir siyasal sistemin ulaştığı gelişme noktasının da bir göstergesidir.

• YAPITLAR (başlıca): Nationalism and Şocial Communication, 1953, (“Miliyetçilik ve Toplumsal İletişim”); Nationalism and Its Alternatives, 1969, (“Milliyetçilik ve Seçenekleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi