Karesi Bey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

26

KARASI BEY (14-yy) Türkmen beyi. Karasioğulları Beyliği’nin kurucusudur.

11.yy’ın ikinci yarısında, Orta Anadolu’da Danişmendîi Devleti’ni kuran Melik Danişmend Gazi soyundandır. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı ILMesud’un uç beylerinden Kalem Bey’in oğludur. Kendi de uç beyi olan Karasi Bey, Anadolu Selçukluları’nın çöküş döneminde Bizans topraklarına babası Kalem Bey’le birlikte akınlar yaptı, imparator II.Andronikos Paleologos döneminde (1282-1328) Mysia (Balıkesir) bölgesini ele geçirerek, yaklaşık 1300’de kendi adıyla anılan Karasioğulları Beyliği’ni kurdu. Karasi Bey bundan sonra Aydıncık, Manyas, Bergama, Edremit’i aldı. Oğlu Demirhan (Açlan) Bey aracılığıyla, Moğollar’dan kaçarak kendine sığınan halkı ve Ece Halil komutasındaki Sarı Saltık Türkmenleri’ni kendi topraklarına yerleştirerek bölgedeki Türk nüfusunu çoğalttı. 1304’te Türk akınlarına karşı Bizans’a yardıma gelen Katalanlar’la Erdek’te karşılaştı. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1328’den önce öldüğü sanılmaktadır. Ölümünden sonra beyliğin bütünlüğü bozulmuş ve Balıkesir ile Bergama merkezli olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi