Karahisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

Aklâm-ı sitte (altı çeşit yazı) ile sayısız yapıtlar veren Karahisarî’nin yazıları kütüphanelerde ve özel koleksiyonlardadır. Bunların en ünlüsü I.Süleyman [Kanunî] için yazdığı ve Topkapı Sarayı Kütüphane-si’nde bulunan büyük boydaki Kuran’dır. Bu yapıtta birçok istif (kompozisyon) yenilikleri göstermiştir. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan büyük boydaki Enam’ı da en önemli yapıtlarındandır. Bu kitapta çeşitli türden yazılar kullanmış ve onlara kendi sanat anlayışına göre yorumlar getirmiştir. Bazı yazılarım altınla yazmış, sonra bunların kenarlarını siyah mürekkeple çevrelemiştir. Bazen de yazıların içini çok ince süslerle doldurmuştur. Bundan dolayı onun tezhib (süsleme) ile de uğraştığı sanılmaktadır.

Karahisarî’nin üslubu uzun süre devam etmemiş, yolunu izleyen öğrencilerinin ölümünden sonra ortadan kalkmıştır. Daha sonraki hattatlar Şeyh Hamdullah’ın kurduğu klasik Türk üslubunda yürümekte devam etmişlerdir.

Karahisarî’nin bilinen yedi öğrencisi vardır. Bunlardan İbrahim el-Hasenî, el-Kâtib, Muhyiddin Halife ve Süleyman el-Hicazî üstüne adlarından başka bilgi yoktur. Öbür öğrencilerinden, Mimar Sinan’ın Büyükçekmece Köprüsü’nün yazıtını yazan Derviş Mehmed, Süleymaniye Camii’nin yazıtı ile Edirne’deki Selimiye Camii nin yazılarını yazan Haşan Çelebi çok ünlüdür. Yazdığı Kuranlar’h ün yapan Vezir Ferhad Paşa da özellikle nesih yazıda usta bir sanatçı olarak tanınır.

• KAYNAKLAR: A.Süheyl Ünver, Hattat Ahmet Karahisarî, 1964.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi