Karacabey Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

KARACA BEY ( ? – 1353) Dulkadıroğulları beyi. Beyliğin bağımsızlığım sağlamak için Memlûkler’e karşı ayaklanmış ama başarılı olamamıştır.

Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 11 Aralık 1353’te Kahire’de öldü. İlk kez 1335’te Kilikya Ermeni Krallığı üzerine yaptığı akmlarla göze çarptı. Memlûkler’in koruması altına girerek 1339’da Maraş yöresinde Dulkadıroğulları Beyliği’ni kurdu. Malatya ve Harput’u ele geçirdikten sonra Eretna Bey’den Elbistan’ı aldı ve kendine “Türkmen beyliği” ile “Elbistan valiliği” unvanı verildi. Anadolu’ya akınla-rını sürdürerek Türkmen beylerini etkisi altına aldı. Şam valisi Tengiz’i öldürdükten sonra, Memlûkler’e karşı çıkmaya başladı. 1343’te Halep valisi Yelboğa’yı yenerek, ona gönderilen kervana el koydu. 1346’da Kozan Ermenileri’nden Geben Kalesi’ni alarak kral III.Konstantin’i yendi. 1348’de kendine “Melik Zahir” unvanını verdi ve 1352’de Kozan Ermenileri’nden Memlûkler’e ödedikleri vergiyi kendisine vermelerini istedi. Suriyeli beylerin Memlûkler’e karşı ayaklanmasına katıldı ve Suriye Türkmenleri’nin başına Ramazan Bey’in getirileceğini öğrenince, bu beyleri Memlûkler’e teslim etti. Halep valisi Argun’un Elbistan’a yürümesi üzerine Kayseri’ye kaçtı. Eretna Hükümdarı Mehmed Bey, kendine sığman Karaca Bey’i Memlûkler’e teslim etti. Mısır’a götürülen Karaca Bey, Kahire’de asıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi