Kara Yusuf Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Timur’un batı İran’da görünmesi Bağdat’ta bulunan Celâyir Sultanı Ahmed’i de kaygılandırdı. Adamlarını alıp Kara Yusuf’un yanına gitti. Timur’un Bingöl yaylağında görünmesi ve Sivas üzerine yürüyeceği haberinin gelmesi ikisini de korkuttu. Kara Yusuf ile Sultan Ahmed önce Memlûk Sultanı Ferec’e sığınmak istediler. Bu istekleri kabul olunmayınca Osmanlı topraklarına geçip I. Bayezid’e [Yıldırım] sığındılar. I.Bayezid, Kara Yusuf’a Aksaray bölgesini dirlik olarak verdi. I.Bayezid’in Karakoyunlu beyini ülkesine konuk etmesi, Timur’un ona karşı açmak istediği seferin başlıca nedeni olmuştur. Kara Yusuf 1402 yılı başlarında Anadolu’dan ayrılıp Irak’a gitti. Araları bozulan Sultan Ahmed’in elinden 1403’te Bağdat’ı aldı. 1406’da Tebriz’i yeniden ele geçirdi. 1409’da Akkoyunlu Hükümdarı Kara Yülük’ü bozguna uğrattı. Mardin’i ele geçirip Artuklu Devleti’ni ortadan kaldırdı.

1411’de tüm Azerbaycan ileri gelenleri ile Türkmen beylerinin bulunduğu bir toplantıda, oğullarından Pîr Budak’ı sultan ilan etti. Timur’un oğlu Şahruh 1419’da Rey’den Afganistan’a kadar olan toprakları yönetimi altına almıştı. 1420’de Tebriz yakınlarında Karakoyunlular’a saldırıya geçeceği sırada Kara Yusuf ansızın hastalanıp öldü, ordusu dağıldı. Kara Yusuf’un yaşamı savaşlarla geçmiş, Kazvin’den Erzincan’a, Bağdat’tan Şirvan’a kadar uzanan topraklara egemen olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi