Kara Yorgi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

25

Bu başarının ardından 1808’de toplanan eyalet konseyi ilk Sırp anayasasını hazırladı. Kara Yorgi 1811’de ulusal meclis (skupçina) tarafından soya dayanacak bir yönetimin ilk önderi kabul edildi, böylece Karayorgiyeviç hanedanı kurulmuş oldu. İçteki iktidar mücadelelerine karşın bir süre denetimi sağlamayı başaran Kara Yorgi anayasaya dayanarak ulusal bir hükümet kurdu. Okullar ve mahkemeler açtırdı.

1809’da Rus-Sırp işbirliği daha da pekişti. 1810’da Ruslar ve Sırplar’dan oluşan bir ordu Varva-rin’de ve Loznica’da Osmanlılar’ı yendi. Ancak I.Napoleon’un Rusya’ya saldırma olasılığı artınca Ruslar ve Osmanlılar 1812’de Bükreş’te bir antlaşma imzaladılar. Antlaşmada Sırplar’a özerklik verileceğine değinildiği halde Osmanlı müdahelesi için bir açık kapı bırakılmıştı. Bu durum karşısında ayaklanan Sırplar’ı Osmanlılar ağır bir yenilgiye uğratarak Belgrad’ı geri aldılar. Kara Yorgi Avusturya’ya kaçtı. Burada bir süre gözaltında kaldıktan sonra Rusya’da Hotin’e geçti.

Sırbistan’da 1815’te Miloş Obrenoviç önderliğinde ikinci bir ayaklanma başladı. Obrenoviç Sırplar üzerinde etkisini koruyan Kara Yorgi’nin geri dönmesine engel oldu. Kara Yorgi 1817’de Yunanistan’ın bağımsızlığı için çalışan İpsilanti ile işbirliği yaparak Balkanlar’daki tüm Hıristiyanlar’ı kapsayan bir ayaklanma düzenlemek amacıyla gizlice geri döndü. Ancak Obrenoviç tarafından öldürtüldü ve kesik başı padişah II. Mahmud’un desteğini kazanmak amacıyla İstanbul’a gönderildi. Bu olay Obrenoviç ve Karayorgiyeviç hanedanları arasında 19. yy boyunca süren bir iç çatışmanın başlangıcı oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi