Kant

33

A Priori 4 kavram

1) Nicelik
Birlik, çokluk, bütün

2) Nitelik
Gerçeklik, olumsuz, sınırlama

3) İlişki
Töz ve ilinek, neden ve sonuç, karşılıklılık kategorileri

4) Modalite
Olanaklılık, varlık, zorunluluk

Dünya insan varlığına biçim verir.
İnsan dünyaya biçim vermeye çalışır.

İnsan, niteliklerini yitirdiği anda şimdiki zamana sıkışıp kalır. Niteliksiz insan bu sıkışmanın farkında olmaz.

Varlık, varolanı (insanı) “aşan” olsada, varolandan hareketle düşünceye konu olabilir.