Kani Karaca Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Doğaçtan okuyuşa dayanan hafızlık ve mevlid-hanlık ile yorumculuk, icracılık onun okuyuculuğu-nun iki yönüdür. Kâni Karaca, mevlid, ezan gibi yazılı bestesi olmayan, ancak müzikle okunan formlardan başka, Kuran okunuşunda da sanat kaygısını elden bırakmamasıyla tanınmıştır. Müzik öğrenimi görmemiş öğretmenlerin gitgide artması sonucu, bu yüzyılda hafızlığın sanat yönünü yitirmekte oluşunu önlemek amacıyla, dinsel müziğin geçen yüzyılda yetişmiş ustalarından gelen gelenekleri yaşatıp geliştirenlerden biridir. Besteyle güfteyi her formun gerektirdiği anlatıma göre, ustaca kaynaştırır. Bariton sesiyle, peşlerde olduğu kadar tizlerde de perdelerin sesini falsosuz vererek, makamların özelliklerini, seyrini başarıyla belirtir. İç içe örülü, sık aralıklı, uzun ve kısa modülasyonlarındaki (geçki) buluş çeşitliliği, üslubunun en önemli niteliklerinden biridir.

Dinsel ve din dışı büyük formlarda okuduğu yapıtlarda da repertuarının genişliğiyle dikkati çeker. Okudukları arasında, yayın organlarında ilk kez yorumlanmış yapıtların sayısı oldukça fazladır.