Kalp Masajı Nasıl, Ne Zaman, Nereye Yapılır, Hakkında Bilgi

0
51

Kalp masajı, resusitasyon, kardiyopulmoner resusitasyon veya kısa adıyla CPR (İng: Cardiopulmonary resuscitation), durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır duruma getirmek için uygulanan metotlar bütünüdür. Metod bir ilkyardım yöntemi olduğu için, öncelikli amaç, hastaya yeterli sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar hastanın dolaşım ve solunumunun devam ettirilmesidir

CPR yöntemleri uygulayan kişinin niteliklerine göre ikiye ayrılır; Temel Yaşam Desteği (BLS, Basic Life Support), İleri Kardiyak Yaşam Desteği (ACLS, Advanced Cardiac Life Support)

Yöntemde, kurtarıcı veya kurtarıcılar; elleriyle hastanın kalbi, ağızlarıyla da akciğeri görevini görürler. Yöntem A, B, C ve D baş harfleri ile kısaltılmış bir algoritma ile uygulanır.

Airway: Havayolu
Breath: Solunum
Circulation: Dolaşım
Defibrilation: Defibrilasyon

Erişkinler için temel yaşam desteği

  • İlk önce hastaya “nasılsınız?” diye sorularak bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilir.
  • İyi değilse yardım için 112 aranır.
  • Herşeyden önce hastanın hava yolunun açılması gerekir. Bunun için baş, geriye yatırılıp çene yukarı kaldırılır. Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile hastanın hastanın nefes alıp almadığı kontrol edilir. İlk yardımı yapan kişi yanağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak nefesini hissetmeye çalışır, aynı zamanda da hastanın göğsü inip kalkıyor mu diye gözleriyle kontrol eder. Eğer hasta nefes almıyorsa, hastanın ağzının içi kontrol edilir, nitekim dili ters dönerek boğazını tıkamış olabilir. Kör dalış yapılarak dili düzeltilir. Eğer hala solunum yok ise 2 kez hastaya ağızdan -burnu sıkılarak- nefes verilir.
  • Daha sonra carotis arterinden (şah damarı) veya kasıktan (femoral arterden) nabız aranır ve en fazla 10 sn kontrol edilir.
  • Eğer kalbin durduğuna kanaat getirilirse, 30 kere sternumun (göğüs kemiği) biraz üstüne kalp masajı yapılır ve 2 kere de ağızdan nefes üfleme uygulanır. Kompresyon dakikada 100 defa olacak şekilde yapılmalıdır ve göğüs 5 cm inmelidir. Bu şekilde (30/2 döngüsüyle) hasta kendine gelinceye kadar veya ambulans gelene kadar devam edilir.

CPR için yaşamsal önem taşıyan bilgi ise, pratik eğitimi almamış kişilerin bu yöntemi uygulamaya kesinlikle kalkmaması gerekliliğidir. Çünkü bilinçsiz uygulamada, daha durmamış kalbi durdurma ihtimali olduğu gibi, akciğerlere veya başka organlara gereksiz zararlar verilme ihtimali de vardır. Halkın bilinçlenmesi amacıyla CPR eğitimi birçok üniversite hastanesinde halka kurs olarak verilmektedir.endirildi)