Kalb Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sözle alakalı sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılır. Cinas sanatının bir türüdür. Cinas-ı kalb, tecnis-i kalb ve maklûb adlarıyla da bilinir. İkiye ayrılır: