Kadri Raşit Anday kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kadri Raşit Anday kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1875 – 1949) Türk hekim. Çocuk hastalıkları ala­nında Türkiye’nin ilk uzmanlarındandır. İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Askeri eczacı Mehmed Raşit Paşa’nın oğludur. Ortaöğreni­mini Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde ve Çengelköy’ deki askeri idadide tamamladıktan sonra Gülhane Askeri Tıbbiyesi’ne girdi. Üçüncü sınıftayken Fran­sa’ya giderek Paris Tıp Fakültesi’nde çocuk hastalık­ları, fizyoloji, iç ve dış hastalıklar alanında ünlü hekimlerin derslerini izledi. 1901’de diplomasını alıp İstanbul’a dönünce, Mülkiye Tıbbiyesi’nde fizyoloji dersleri vermeye başladı ve aynı yıllarda bir çocuk polikliniği kurdu. 1908’den sonra, Şişli Çocuk (Etfal) Hastanesi’nin İç Hastalıkları Kliniği’nde şef ve 1917’de kurulan Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde profesör oldu. 1933 Üniversite Reformu sırasında öğretim görevinden emekliye ayrılan An­day, 1945’e değin Beyoğlu Belediye Hastanesi’nin Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde çalıştı.

1917’ye değin Türkiye’de çocuk hastalıkları ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınmamıştı. Çocuk hastalıklarıyla genellikle iç hastalıkları hekimleri, süt çocuklarıyla ise kadın-döğum hekimleri ilgileniyor­du. Kadri Raşit, Dr. Besim Ömer (Akalın) ile birlikte bu alanın Türkiye’de öncülüğünü yaptı. Araştırmaları yurt dışında çeşitli tıp dergilerinde yayımlanmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983