Tarih

Kadı Adayı Âlimin Cevabı (Tarihten Anekdotlar)

Önemli Olan Kafadaki Bilgi

Sultan 3. Selim döneminde, doğruluğuyla tanınmış fakir bir âlimi, Kadı olarak tayin etmek isterler. Kadı’nın ayağındaki kunduraların pek eski ve yamalı olduğu görülür. Bazı devlet adamlarının:

— Böyle ayağına giyecek bir ayakkabısı bile olamayan kişi Kadı yapılır mı? diye itiraz ettiklerini duyan Kadı namzedi, onlara şu cevabı gönderir:

— Kendilerine söyleyin, biz hükümlerimizi ayaklarımızla değil, kafamızla veririz.